standard wydruk
 PRZEGLĄDARKA SIP - POMOC        Powrót do strony g_ównej


pokaż listę usługi  dostępność baz danych

nie wymagający hasła

usługa LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
numeracja porządkowa nieruchomości - kody pocztowe, - okręgi i obwody wyborcze, - parafie, - samorządy lokalne, - szkoły podstawowe, - gimnazja
bazy źródłowe:
"Adresy stosowane zwyczajowo lub błędne, przeznaczone do usunięcia z baz opisowych" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Systemu Informacji Przestrzennej -->pokaż

"Baza meldunkowa" - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, -->pokaż

"geografia wyborcza wyborów do Rad Osiedli" - Wydział Organizacyjny, -->pokaż

"geografia wyborcza wyborów powszechnych" - Wydział Organizacyjny, -->pokaż

"Historyczne, już nieistniejące nazwy osi dróg, placów, rynków, dzielnic, historyczne granice miasta." - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Systemu Informacji Przestrzennej -->pokaż

"Kody pocztowe" - Poczta Polska SA, -->pokaż

"Nazewnictwo ulic i numeracji porządkowej nieruchomości" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Dział Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej -->pokaż

"Obiekty zabytkowe" - Miejski Konserwator Zabytków, -->pokaż

"Rady osiedli" - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, -->pokaż

"Rejony szkół, przedszkola" - Wydział Oświaty, -->pokaż

"Zespoły zabytkowe" - Miejski Konserwator Zabytków, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ:
zmiana SIP z 2006-03-14 00:00:00 nr 422 - korekta usługi - Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych
zmiana SIP z 2006-09-04 00:00:00 nr 377 - korekta warstwy - Dodano informację o kodzie pocztowym
zmiana SIP z 2006-12-29 00:00:00 nr 364 - usługa - Powstała baza adresowa szkół podstawowych i gimnazjalnych.
zmiana SIP z 2007-02-02 00:00:00 nr 358 - korekta funkcji - Dodano linki
zmiana SIP z 2007-04-06 00:00:00 nr 339 - korekta usługi - Poprawiono wyświetlanie planu miasta z poziomu bazy Wydziału Spraw Obywatelskich
zmiana SIP z 2007-10-15 00:00:00 nr 226 - korekta warstwy -
zmiana SIP z 2007-10-15 00:00:00 nr 227 - korekta warstwy - Dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500
zmiana SIP z 2007-10-19 00:00:00 nr 224 - korekta funkcji - Dodano do bazy adresowej
zmiana SIP z 2007-12-11 00:00:00 nr 220 - funkcja - dodano link do słownika wszystkich ulic według nazwiska i imienia
zmiana SIP z 2007-12-17 00:00:00 nr 219 - funkcja - Do bazy adresowej dodano dane dotyczące samorządu lokalnego
zmiana SIP z 2010-01-14 00:00:00 nr 1 - usługa - baza nieistniejących nazw ulic Poznania na podstawie warstwy "nieistniejące osie dróg i osiedla (MMP)" inicjatywa własna
zmiana SIP z 2011-03-15 00:00:00 nr 775 - korekta usługi - Okręgi i obwody wyborcze do rad osiedlowych w wykazach adresowych inicjatywa własna
zmiana SIP z 2011-04-12 00:00:00 nr 798 - usługa - lista ulic w obrębach Piotr Paluszkiewicz, Wydział Finansowy / usprawnienie pracy nad bazą podatkow
zmiana SIP z 2011-08-31 00:00:00 nr 916 - usprawnienie usługi - Zabytki w systemie adresowym inicjatywa własna / zmiana lokalizacji bazy MKZ
zmiana SIP z 2011-09-20 00:00:00 nr 926 - korekta usługi - szukanie adresów w obrębach Roman Dudziak / ?
zmiana SIP z 2013-04-24 00:00:00 nr 1232 - usługa - Lista ulic multirekordowych i poliliniowych. Dział numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic.
zmiana SIP z 2014-09-05 00:00:00 nr 1410 - usługa - zmiany w Systemie Adresowym i geografii wyborczej Paulina Kijewska (WO) / geografia wyborcza
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

związana z grupą zasobów SIP : Rejony, rewiry, obwody urzędowe ->pokaż

zawartość:
Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych:
zmiana SIP z 2018-09-07 00:00:00 nr 1931 - usługa - Nowa wersja wykazów adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych inicjatywa własna / przeniesienie zasobów do ORACLE konieczne po zaprzestaniu publikacji POSTGRESa w Internecie
zmiana SIP z 2018-10-08 00:00:00 nr 1945 - usługa - Wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi Paulina Kijewska-Laboch WO tel. 61 878 5217 mail Paulina_Kijewska@um.poznan.pl / wybory 2018
zmiana SIP z 2019-01-03 00:00:00 nr 1985 - usprawnienie usługi - liczba mieszkańców w okręgach wyborczych do rad Osiedli Małgorzata Majcherek- Rembecka WWJPM tel. 3042, Marcin Napierała WWJPM tel. 46-17
zmiana SIP z 2019-09-16 00:00:00 nr 2071 - usprawnienie usługi - Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi Paulina Kijewska-Laboch WO tel. 61 878 5217 mail Paulina_Kijewska@um.poznan.pl / wybory 2019
zmiana SIP z 2020-06-05 00:00:00 nr 2147 - usługa - Zmiany w geografii wyborczej aktualizacja obwieszczeń wyborczych
zmiana SIP z 2020-08-27 00:00:00 nr 2160 - grupa warstw - raport punktów adresowych inicjatywa własna / przeniesienie z bazy Postgres do ORACLE, uporządkowanie zasięgów szkół
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi

związana z grupą zasobów SIP : wybory powszechne ->pokaż

zawartość:
Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi:
zmiana SIP z 2018-10-08 00:00:00 nr 1945 - usługa - Wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi Paulina Kijewska-Laboch WO tel. 61 878 5217 mail Paulina_Kijewska@um.poznan.pl / wybory 2018
zmiana SIP z 2019-09-16 00:00:00 nr 2071 - usprawnienie usługi - Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi Paulina Kijewska-Laboch WO tel. 61 878 5217 mail Paulina_Kijewska@um.poznan.pl / wybory 2019
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z podziałem na zatwierdzone i opracowywane
bazy źródłowe:
"Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu" - Miejska Pracownia Urbanistyczna, -->pokaż

"Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" - Miejska Pracownia Urbanistyczna, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
zmiana SIP z 2008-11-26 00:00:00 nr 162 - korekta warstwy - Dodano warstwy planowania przestrzennego i studium zagospodarowania.
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

znaleziono odpowiednik tej usługi na Portalu SIP: Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP ?

związana z grupą zasobów SIP : WUiA ->pokaż

zawartość:
Usługa raportowania decyzji WUiA znajdujących się w buforze o zadanym promieniu od danego obiektu.
bazy źródłowe:
"Decyzje administracyjne" - Wydział Urbanistyki i Architektury, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.:
zmiana SIP z 2012-03-14 00:00:00 nr 1002 - usługa - WUiA - pozytywne decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA / udostępnienie danych w Internecie
zmiana SIP z 2012-10-09 00:00:00 nr 1095 - usprawnienie usługi - Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania... - decyzje na działkach z historii Bartosz Putz / usprawnienie wyszukiwania decyzji
zmiana SIP z 2013-01-10 00:00:00 nr 1136 - usprawnienie usługi - Szukanie decyzji WUiA - filtr daty Sekretarz Miasta Poznania
zmiana SIP z 2013-03-11 00:00:00 nr 1188 - usprawnienie usługi - Decyzje WUiA na terenie całego miasta. Bartosz Putz / usprawnienie usługi
zmiana SIP z 2013-04-12 00:00:00 nr 1222 - usprawnienie usługi - Grupowanie liczby znalezionych decyzji Jerzy Skrzypczak WRM / poprawienie wydajności
zmiana SIP z 2013-04-22 00:00:00 nr 1185 - grupa warstw - Sekretarz Miasta / rozszerzenie publikacji danych
zmiana SIP z 2013-10-25 00:00:00 nr 1315 - usprawnienie usługi - Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Katarzyna Budzińska WUiA (tel. 3728) / ułatwienie raportowania decyzji w zasięgach planu zagospodarowania
zmiana SIP z 2013-10-28 00:00:00 nr 1317 - usprawnienie usługi - Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Katarzyna Budzińska WUiA (tel. 3728) / ułatwienie raportowania decyzji w zasięgach planu zagospodarowania
zmiana SIP z 2016-05-02 00:00:00 nr 1611 - warstwa - podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu WUiA / dostosowanie usług i warstw do zmiany przepisów
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym Mirosław Rudnicki Wydział Urbanistyki i Architektury tel. 5551 - mail z 12.04.2016r.
zmiana SIP z 2016-05-09 00:00:00 nr 1614 - grupa warstw - warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw WUiA / dostosowanie usług i warstw do zmiany przepisów
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym Mirosław Rudnicki Wydział Urbanistyki i Architektury tel. 5551 - mail z 12.04.2016r.
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw

związana z grupą zasobów SIP : Cmentarze komunalne, parafialne ->pokaż

zawartość:
Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw:
zmiana SIP z 2016-09-06 00:00:00 nr 1659 - usprawnienie usługi - mapa tematyczna `cmentarze` inicjatywa własna / mozliwość współpracy mapy Portalu SIP z drzewem warstw w sieci miejskiej
zmiana SIP z 2017-01-24 00:00:00 nr 1716 - usprawnienie usługi - link do galerii Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan Piotr Okoniewski (GIA)/ przeniesienie funkcjonalności z bazy POSTGRES do ORACLE
zmiana SIP z 2017-03-13 00:00:00 nr 1739 - usprawnienie usługi - Stopień wojskowy na cmentarzach wojennych Ryszard Lorenc / zmiany po migracji do bazy ORACLE
zmiana SIP z 2019-03-29 00:00:00 nr 2017 - usprawnienie usługi - krypty i groby przykościelne Rafał Ratajczak WK tel.: 61 878 54 50, e-mail: rafal_ratajczak@um.poznan.pl / uzupełnienie bazy grobów
zmiana SIP z 2019-10-17 00:00:00 nr 2082 - usprawnienie usługi - Linki i galeria grobów. Hanna Mamet (GIA) / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-10-31 00:00:00 nr 2087 - usprawnienie usługi - Przyspieszenie działania raportów cmentarzy Miasta Poznania, sortowanie krypt po nazwie kościoła Rafał Ratajczak WK tel.: 61 878 54 50, e-mail: rafal_ratajczak@um.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-11-06 00:00:00 nr 2094 - usprawnienie usługi - Przyspieszenie działania raportów cmentarzy Miasta Poznania inicjatywa własna / przyspieszenie działania
zmiana SIP z 2020-02-14 00:00:00 nr 2118 - grupa warstw - Weterani Powstania - spis z 1936r. Rafał Ratajczak WK tel.: 61 878 54 50, e-mail: rafal_ratajczak@um.poznan.pl / nowe dane weteranów
zmiana SIP z 2020-09-08 00:00:00 nr 2161 - grupa warstw - Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania Rafał Ratajczak (WK) tel.: 61 878 54 50, kom. 607 290 008, e-mail: rafal_ratajczak@um.poznan.pl, Paweł Skrzypalik - Cyfrowe Lapidarium Poznania skrzypalik@gmail.com kom. 602 448 017/ aktualizacja danych zlikwidowanych cmentarzy
zmiana SIP z 2020-09-16 00:00:00 nr 2163 - usprawnienie usługi - Szukanie na mapie wielu grobów Hanna Mamet GIA / prośba użytkownika
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz

związana z nieistniejącą grupą zasobów SIP : Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD (usuniętą z drzewa warstw w dniu 05-04-2018 12:02:11 ) ->pokaż

zawartość:
Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu - zgromadzenia publiczne, imprezy sportowe, ruch pieszy, rowerowy itd.
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz:
zmiana SIP z 2014-09-03 00:00:00 nr 1409 - usprawnienie usługi - Link do utrudnień w ruchu Mirosław Hercog / usprawnienie nowej usługi utrudnieńw ruchu
zmiana SIP z 2014-10-27 00:00:00 nr 1431 - grupa warstw - nowe warstwy w "Wydarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu" ZDM
zmiana SIP z 2019-05-23 00:00:00 nr 2038 - usługa - Utrudnienia ruchu kolizje PIM / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-05-24 00:00:00 nr 2040 - usprawnienie usługi - Utrudnienia ruchu - kolizje w czasie Maja Chłopocka Nowak PIM tel. 61 884 20 32, 728 957 452 maja.chlopocka@pozim.pl, Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pozim.pl
zmiana SIP z 2019-09-09 00:00:00 nr 2068 - grupa warstw - planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pozim.pl / nowy rodzaj utrudnienia
zmiana SIP z 2020-06-15 00:00:00 nr 2148 - grupa warstw - Wirtualne utrudnienie w ruchu. Krzysztof Tomaszewski PIM M 505 444 415 T 61 884 20 32 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / włączenie do obliczeń obiektów powierzchniowych
zmiana SIP z 2020-06-17 00:00:00 nr 2149 - usprawnienie usługi - wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej Krzysztof Tomaszewski (PIM) M+ 505 444 415 T+ 48 61 884 20 32 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl
zmiana SIP z 2020-07-15 00:00:00 nr 2155 - korekta grupy warstw - Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. inicjatywa własna / poprawa błednej interpretacji
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

związana z nieistniejącą grupą zasobów SIP : Koordynacja OLD (usuniętą z drzewa warstw w dniu 05-04-2018 10:12:01 ) ->pokaż

zawartość:
przeglądanie planowanych inwestycji i remontów na terenie Miasta Poznania.
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz:
zmiana SIP z 2015-10-08 00:00:00 nr 1506 - grupa warstw - Koordynacja planowanych inwestycji i remontów inicjatywa własna / obsługa zespołu koordynującego remonty i inwestycje
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych Zarząd Dróg Miejskich Mdok 5484/03/2016/P Maciej Heilman tel. 728 436 314 email. mheilman@zdm.poznan.pl
zmiana SIP z 2015-11-12 00:00:00 nr 1520 - usprawnienie usługi - status daty w Koordynacji inwestycji i remontów inicjatywa własna / usprawnienie pracy
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych Zarząd Dróg Miejskich Mdok 5484/03/2016/P Maciej Heilman tel. 728 436 314 email. mheilman@zdm.poznan.pl
zmiana SIP z 2015-12-08 00:00:00 nr 1526 - usługa - filtrowanie po datach inwestycji i remontów, wykaz kolizji Maciej Heilman (ZDM) 628 65 50, 728 436 314
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych Zarząd Dróg Miejskich Mdok 5484/03/2016/P Maciej Heilman tel. 728 436 314 email. mheilman@zdm.poznan.pl
zmiana SIP z 2015-12-18 00:00:00 nr 1532 - usprawnienie usługi - Koordynacja - oś czasu ZDM
zmiana SIP z 2016-04-12 00:00:00 nr 1602 - grupa warstw - Koordynacja - INNI GESTORZY Romuald Jackowski [rjackowski@zdm.poznan.pl] / usprawnienie analizy danych
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych Zarząd Dróg Miejskich Mdok 5484/03/2016/P Maciej Heilman tel. 728 436 314 email. mheilman@zdm.poznan.pl
zmiana SIP z 2019-09-09 00:00:00 nr 2068 - grupa warstw - planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pozim.pl / nowy rodzaj utrudnienia
zmiana SIP z 2019-09-23 00:00:00 nr 2072 - usprawnienie usługi - Koordynacja inwestycji i remontów Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-10-04 00:00:00 nr 2077 - grupa warstw - Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM) Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-10-18 00:00:00 nr 2083 - usprawnienie usługi - Link do utrudnienia w internecie Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2019-10-31 00:00:00 nr 2088 - usprawnienie usługi - Umożliwienie dodawania załączników w usłudze \"Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja\" Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2020-02-05 00:00:00 nr 2116 - usługa - Informacja mailowa o zmianach w geometrii utrudnienień. Krzysztof Tomaszewski PIM Sp. z o.o.
zmiana SIP z 2020-02-05 00:00:00 nr 2115 - usprawnienie grupy warstw - AQUANET warstwy robocze uzgodnienia na spotkaniu z AQUANET
zmiana SIP z 2020-02-18 00:00:00 nr 2120 - usprawnienie usługi administracyjnej - import danych z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM Maciej Heilman (ZDM) mheilman@zdm.poznan.pl tel.61 62 86 550
zmiana SIP z 2020-03-12 00:00:00 nr 2131 - usprawnienie usługi - kolizje obiektów geometrycznych koordynacji Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / włączenie do obliczeń obiektów powierzchniowych
zmiana SIP z 2020-03-30 00:00:00 nr 2135 - usprawnienie usługi - link do mapy przewodów uzgodnienia ZUD i inwestycji AQUANET Krzysztof Tomaszewski PIM tel. 602 434 688 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2020-06-17 00:00:00 nr 2149 - usprawnienie usługi - wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej Krzysztof Tomaszewski (PIM) M+ 505 444 415 T+ 48 61 884 20 32 krzysztof.tomaszewski@pim.poznan.pl
zmiana SIP z 2020-07-15 00:00:00 nr 2155 - korekta grupy warstw - Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. inicjatywa własna / poprawa błednej interpretacji
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz

związana z nieistniejącą grupą zasobów SIP : Koordynacja OLD (usuniętą z drzewa warstw w dniu 05-04-2018 10:12:01 ) ->pokaż

zawartość:
Etapy realizowanych zadań ZDM i Rad Osiedli
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz:
zmiana SIP z 2016-11-18 00:00:00 nr 1690 - grupa warstw - inwestycje/remonty ze środków 2016-2019 RO Romuald Jackowski (ZDM) tel. 61 6529 930
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
Baza zgromadzeń publicznych Wydziału Spraw Obywatelskich
bazy źródłowe:
"Zgromadzenia publiczne powodujące utrudnienia w ruchu" - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04:
zmiana SIP z 2010-10-29 00:00:00 nr 683 - warstwa - Zgromadzenia publiczne Wydział Spraw Obywatelskich
zmiana SIP z 2010-11-08 00:00:00 nr 689 - usprawnienie usługi - Przełączanie zgromadzenia (aktualne/archiwalne) inicjatywa własna
zmiana SIP z 2010-11-09 00:00:00 nr 690 - usprawnienie usługi - czas do rozpoczęcia i od zakończenia zgromadzenia inicjatywa własna
zmiana SIP z 2010-11-30 00:00:00 nr 696 - usługa administracyjna - Edycja bazy danych Zgromadzeń publicznych. Wydział Spraw Obywatelskich
zmiana SIP z 2011-02-24 00:00:00 nr 770 - usprawnienie usługi - Zgromadzenia publiczne - struktura własności działek pod obiektami liniowymi. inicjatywa własna
zmiana SIP z 2011-03-09 00:00:00 nr 772 - usprawnienie usługi - Wyłączenie wykazu działek w zgromadzeniach publicznych inicjatywa własna / przyspieszenie działania usługi w typowym trybie wyświetlania
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy

związana z grupą zasobów SIP : Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby ->pokaż

zawartość:
Baza pomników Miasta Poznania na podstawie danych Wydziału Kultury i Sztuki
bazy źródłowe:
"Pomniki m. Poznania" - Wydział Kultury, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy:
zmiana SIP z 2010-09-20 00:00:00 nr 606 - usługa - Baza pomników Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / analizy związane z zarządzaniem pomnikami
zmiana SIP z 2010-09-21 00:00:00 nr 608 - grupa warstw - Pomniki Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / analizy związane z zarządzaniem pomnikami
zmiana SIP z 2010-09-24 00:00:00 nr 620 - warstwa - Pomniki do wyjaśnienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / analizy związane z zarządzaniem pomnikami
zmiana SIP z 2016-09-29 00:00:00 nr 1671 - grupa warstw - pomniki Miasta Poznania Rafał Ratajczak WK 61 878 54 rafal_ratajczak@um.poznan.pl, Kinga Budzinska WTZ 61 878 5873 kinga_budzinska@um.poznan.pl
zmiana SIP z 2019-07-25 00:00:00 nr 2056 - usprawnienie usługi - eksport pomników do pliku XLS Jan M. Roth WGK tel: 30 34 jan_roth@um.poznan.pl / eksport administratorów pomników
zmiana SIP z 2020-09-08 00:00:00 nr 2161 - grupa warstw - Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania Rafał Ratajczak (WK) tel.: 61 878 54 50, kom. 607 290 008, e-mail: rafal_ratajczak@um.poznan.pl, Paweł Skrzypalik - Cyfrowe Lapidarium Poznania skrzypalik@gmail.com kom. 602 448 017/ aktualizacja danych zlikwidowanych cmentarzy
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego

związana z grupą zasobów SIP : Zarząd Transportu Miejskiego ->pokaż

zawartość:
Baza automatów biletowych na podstawie danych Zarządu Transportu Miejskiego
bazy źródłowe:
"Automaty biletowe" - Zarząd Transportu Miejskiego, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego:
zmiana SIP z 2010-09-30 00:00:00 nr 622 - warstwa - automaty biletowe PCSS / publikacja danych ZTM w sieci miejskiej, aktualizacja położenia obiektów
zmiana SIP z 2010-10-28 00:00:00 nr 691 - usprawnienie warstwy - Utworzenie zestawienia biletomatów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego/ zarządzanie biletomatami
zmiana SIP z 2010-12-14 00:00:00 nr 701 - usługa administracyjna - Umożliwienie edycji warstwy automatów biletowych za pośrednictwem strony internetowej Inicjatywa własna
zmiana SIP z 2011-03-10 00:00:00 nr 773 - usługa - Mechanizm aktualizacji ciągłej automatów biletowych. ZTM, GIO / Przeniesienie aktualizacji bieżącej do właściciela i dostawcy danych.
zmiana SIP z 2015-07-07 00:00:00 nr 1486 - korekta usługi - biletomaty - nowy obiekt Magdalena Błaszczak / błąd po wprowadzeniu nowego biletomatu
zmiana SIP z 2015-07-16 00:00:00 nr 1491 - usprawnienie usługi - Poprawki na stronie - Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana SIP z 2016-04-28 00:00:00 nr 1610 - usprawnienie usługi - Przepięcie automatów biletowych z bazy danych postgres na Oracle. Inicjatywa własna
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

związana z nieistniejącą grupą zasobów SIP : [] Św. Łazarz (usuniętą z drzewa warstw w dniu 19-02-2020 10:32:05 ) ->pokaż

zawartość:
baza Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
bazy źródłowe:
"Baza punktów kontrolowanych przez Sanepid" - Sanepid, -->pokaż

"System adresowy" - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI:
zmiana SIP z 2011-04-01 00:00:00 nr 783 - usługa administracyjna - Edycja Sanepid. PSSE (Sanepid)
zmiana SIP z 2011-04-13 00:00:00 nr 804 - usprawnienie usługi administracyjnej - Nowe funkcje edycyjne w bazie Sanepidu. Sanepid
zmiana SIP z 2011-05-09 00:00:00 nr 830 - usprawnienie usługi - Sterowanie listą wyświetlanych podmiotów kontrolowanych przez Sanepid. Inicjatywa własna
zmiana SIP z 2011-10-13 00:00:00 nr 945 - usprawnienie usługi - Baza Sanepid - Podpowiedzi przy wyszukiwaniu, wprowadzaniu danych oraz rekordy zdublowane. Inicjatywa własna
zmiana SIP z 2016-08-04 00:00:00 nr 1650 - usprawnienie usługi - Przeniesienie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej do bazy danych Oracle. Inicjatywa własna
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
Baza obiektów Miejskiego Konserwatora Zabytków
bazy źródłowe:
"Obiekty zabytkowe" - Miejski Konserwator Zabytków, -->pokaż

"Zabytki małej architektury" - Miejski Konserwator Zabytków, -->pokaż

"Zespoły zabytkowe" - Miejski Konserwator Zabytków, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.:
zmiana SIP z 2011-09-08 00:00:00 nr 920 - usługa - baza Zabytków MKZ inicjatywa własna / przepięcie danych zabytków na nową lokalizację
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Prognoza Demograficzna do 2035 roku.

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
Wydział Rozwoju Miasta - W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach powiatu.
link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Prognoza Demograficzna do 2035 roku.
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Prognoza Demograficzna do 2035 roku.:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Wydział Komunikacji

Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 527 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 529 Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 562 Warning: oci_fetch_array(): ORA-24374: nie wykonano define przed pobraniem lub wykonaniem i pobraniem in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 564

usługa nie została przypisana do żadnej grupy zasobów SIP ->pokaż całe drzewo zasobów SIP

zawartość:
Dane Wydziału Komunikacji UM
bazy źródłowe:
"Ośrodki Szkolenia Kierowców" - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, -->pokaż

"Stacje Kontroli Pojazdów" - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Komunikacji
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Komunikacji:
zmiana SIP z 2014-05-08 00:00:00 nr 1385 - grupa warstw - Warstwy Wydziału Komunikacji Wydział Komunikacji UM / weryfikacja danych adresowych i współpraca z SIP
zmiana SIP z 2014-05-12 00:00:00 nr 1386 - usprawnienie usługi - Link do mapy w bazie WK inicjatywa własna / ułatwienie pracy w SIP
zmiana SIP z 2014-06-23 00:00:00 nr 1398 - usprawnienie usługi - Ośrodki Szkolenia Kierowców Marcin Budziński (WK) / usprawnienie pracy
zmiana SIP z 2014-07-01 00:00:00 nr 1399 - usprawnienie usługi - Stacje kontroli pojazdów Urząd Miasta Poznania Wydział Komunikacji / rozszerzenie i usprawnienie działania usługi
zmiana SIP z 2015-12-17 00:00:00 nr 1531 - usprawnienie usługi - Dodanie do usługi adresów e-mail oraz godzin otwarcia i telefonów. Wydział Komunikacji
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie

usługa Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne

związana z grupą zasobów SIP : Zarząd Transportu Miejskiego ->pokaż

zawartość:
linie komunikacyjne Zarządu Transportu Miejskiego
bazy źródłowe:
"Schemat linii tramwajowych, autobusowych i przystanków" - Zarząd Transportu Miejskiego, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne:
zmiana SIP z 2012-04-26 00:00:00 nr 1012 - korekta usługi - zmiana wyświetlania sieci komunikacyjnych ZTM inicjatywa własna / usprawnienie aktualizacji sieci komunikacyjnej
zmiana SIP z 2013-02-21 00:00:00 nr 1179 - usługa - Szukanie komunikacyjnych linii podmiejskich, linie Gm.Suchy Las inicjatywa własna
zmiana SIP z 2013-12-30 00:00:00 nr 1578 - usprawnienie usługi - Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej GIO
zmiana SIP z 2014-12-30 00:00:00 nr 1579 - usprawnienie usługi - Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej ZTM / wprowadzenie nowych kodów i systemu PEKA
zmiana SIP z 2015-12-30 00:00:00 nr 1580 - usprawnienie usługi - Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM ZTM / wprowadzenie nowych kodów i systemu PEKA
zmiana SIP z 2016-03-30 00:00:00 nr 1581 - usprawnienie usługi - Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM ZTM / wprowadzenie nowych kodów, porozumienia z gminami ościennymi w sprawie wspólnego transportu
zmiana SIP z 2018-10-11 00:00:00 nr 1946 - usługa - ZTM - mieszkańcy i adresy w odległości 250m od linii autobusowych Michał Wojciechowski ZTM tel. 61 627 05 91 mail michal.wojciechowski@ztm.poznan.pl / konkurs o dofinansowanie do ``Rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach``
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie
rozwiń opisy usług  dostępność usług
Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 882 Fatal error: Call to undefined function mysql_close() in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 883