pokaż opis zmiany
01.04.2011 - usługa administracyjna: Edycja Sanepid. Oddano do użytku aplikację internetową umożliwiającą aktualizację bazy danych Sanepid przez właściciela danych. Dane w trybie dobowym będą aktualizowane w sieci intranetowej. Usługa została wyposażona w narzędzie umożliwiające eksport danych z bazy Postgres do pliku excel.
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI