pokaż opis zmiany
26.11.2008 - korekta warstwy: Dodano warstwy planowania przestrzennego i studium zagospodarowania. Do planu miasta dostępnego z zestawień adresowych lub z baz danych, których identyfikatorem jest numer działki dodano warstwy planowania przestrzennego i studium zagospodarowania.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego