pokaż opis zmiany
02.05.2016 - warstwa: podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA