pokaż opis zmiany
04.08.2016 - usprawnienie usługi: Przeniesienie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej do bazy danych Oracle. Dane wszystkich usług oraz mapy podmiotów kontrolowanych przez Powiatową Stację Saneitarno Epidemiologiczną w Poznaniu zostały przeniesione do bazy danych Oracle.
Podmioty kontrolowane przez Sanepid 
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 19.02.2020 warstwy: [] Św. Łazarz
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid - powiat poznański
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 10.04.2018 grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid - powiat poznański