pokaż opis zmiany
14.12.2010 - usługa administracyjna: Umożliwienie edycji warstwy automatów biletowych za pośrednictwem strony internetowej. Utworzona została usługa pozwalająca właścicielowi warstwy automatów biletowych na wprowadzanie nowych obiektów oraz edycję już istniejących. Dostęp do usługi możliwy jest za pośrednictwem linka "Automaty biletowe" na stronie startowej przeglądarki oraz poprzez wysłanie markera punktowego z przeglądarki Mapy Miejskiej. Wyłącznie druga z wymienionych opcji pozwala na wprowadzenie nowej geometrii obiektu. Usługa funkcjonuje również w internecie, gdzie zmiany wprowadzane będą przez Zarząd Transportu Miejskiego i kopiowane do intranetu.
Opis sposobu tworzenia markera. 
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe