pokaż opis zmiany
18.02.2020 - usprawnienie usługi administracyjnej: import danych z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. Dodano import danych opisowych inwestycji i remontów z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. W przypadku występowania numeru uzgodnienia dokumentacji GESUT automatycznie zostają dopięte odpowiednie odcinki ulic. W warstwach uzgodnienia dokumentacji zmienione zostają daty od do oraz dodana informacja o źródle zmiany.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Dróg Miejskich
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 24.03.2020 grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD gestorów sieci
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)