pokaż opis zmiany
30.12.2013 - usprawnienie usługi: Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej. W związku ze zmianą oprogramowania do prezentacji sieci komunikacji publicznej (odcinki jako relacje pomiędzy poszczególnymi przystankami zamiast "od pętli do pętli"), wykonano nowe opracowanie. Zaktualizowano na bieżąco 153 nowe przystanki, narysowano 540 nowych odcinków, dokonano 324 korekt po zmianach rozkładu. Przebieg linii komunikacyjnych przystosowano do nowego, obowiązującego układu odniesień przestrzennych w Poznaniu - układ 2000 (EPSG 2177 - wg międzynarodowego standardu oznaczeń układów współrzędnych). W porozumieniu z ZTM rozpoczęto pomiary położenia przystanków podmiejskich metodą GPS.
zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego