pokaż opis zmiany
27.08.2020 - grupa warstw: raport punktów adresowych. Przepięto raporty dotyczące punktów adresowych na bazę ORACLE.
Usunięto warstwy zasięgów gimnazjów. Uporządkowano bazę zasięgów szkół podstawowych wprowadzając zasadę utrzymywania trzech stałych tabel z zasięgami archiwalnymi, aktualnymi i projektowanymi. Zaktualizowano wykaz baz źródłowych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe - szczegóły
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Szkoły

pokaż opis zmiany
05.06.2020 - usługa: Zmiany w geografii wyborczej. W raportach adresowych związanych z obwodami i okręgami wyborczymi dodano link do raportu z wykazem zmian w geografii wyborczej.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
16.09.2019 - usprawnienie usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Zmieniono format raportu.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
03.01.2019 - usprawnienie usługi: liczba mieszkańców w okręgach wyborczych do rad Osiedli. Dodano wykaz współrzędnych okręgu i obliczenie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, uprawnionych do głosowania w okręgach wyborczych do rad Osiedli.
Podobne obliczenie liczby mieszkańców zostanie wykonane na obwodach wyborczych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
08.10.2018 - usługa: Wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Wykonano wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi z możliwością eksportu do xls.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
07.09.2018 - usługa: Nowa wersja wykazów adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych. W związku z zaprzestaniem publikacji danych w Internecie w bazie PostgreSql przeniesiono usługę do bazy ORACLE. Stara wersja raportu będzie publikowana do czasu przejęcia wszystkich funkcjonalności do nowej wersji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle

pokaż opis zmiany
05.09.2014 - usługa: zmiany w Systemie Adresowym i geografii wyborczej. Udostępniono usługę przedstawiającą daty zmian w bazie SIP dotyczące dwóch baz źródłowych: adresó z Systemu Adresowego oraz Okręgów i Obwodów Wyborczych.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny, okręgi i obwody wyborcze - zmiany
zmiana dotycząca usługi: System adresowy - zmiany
zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Numeracja porządkowa nieruchomości
zmiana dotycząca grupy warstw: Wyborcze

pokaż opis zmiany
24.04.2013 - usługa: Lista ulic multirekordowych i poliliniowych. W aplikacji "LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ", u dołu strony, pojawił się link o nazwie "lista ulic multirekordowch i poliliniowych". Aplikacja umożliwia przeglądanie ulic, które składają się z wielu rekordów w bazie danych oraz tych, które zbudowane są z polilinii wraz z numeracją współrzędnych oraz liczbą części składowych.
lista ulic multirekordowch i poliliniowych 
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
20.09.2011 - korekta usługi: szukanie adresów w obrębach. Do formularza bazy punktów adresowych dodano filtrowanie po numerze/nazwie obrębu. W celu ułatwienia filtrowania po samorządach i parafiach dodano możliwość szybkiego wklejenia odpowiedniej nazwy do formularza.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
31.08.2011 - usprawnienie usługi: Zabytki w systemie adresowym. W wykazach ulic i punktów adresowych w kolumnach dotyczących zabytków przełączono wyświetlanie na nową lokalizację.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca grupy warstw: Zabytki

pokaż opis zmiany
12.04.2011 - usługa: lista ulic w obrębach. W aplikacji LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGIKM GEOPOZ (u dołu) dodano usługę pozwalającą na wyświetlenie wszystkich ulic występujących w poszczególnych obrębach. Aplikacja pozwala na wybranie obrębów, dla których lista ulic nas interesuje.
lista ulic w obrębach 

link do listy ulic w obrębach

link do listy ulic w obrębach


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
15.03.2011 - korekta usługi: Okręgi i obwody wyborcze do rad osiedlowych w wykazach adresowych. Do wykazów "Systemu Adresowego" i "Zestawienia powiązanego z Systemem Adresowym" dodano informacje o okręgach i obwodach wyborczych do rad osiedlowych.
Trwają prace nad aktualizacją odpowiednich warstw w SIP.

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz adresów

System Adresowy - wykaz adresów

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: [] Obwody wyborcze do Rad Osiedli
zmiana dotycząca warstwy: [] Okręgi wyborcze do Rad Osiedli

pokaż opis zmiany
14.01.2010 - usługa: baza nieistniejących nazw ulic Poznania na podstawie warstwy "nieistniejące osie dróg i osiedla (MMP)" . Zakończono kolejny etap zbierania danych dotyczących nieistniejących nazw ulic na terenie Miasta Poznania. Na podstawie tych prac powstała baza ulic nieistniejących. W bazie znajdują się linki do planu miasta przedstawiającego przebieg archiwalnej ulicy. Linki do bazy są dostępne z baz systemu adresowego. Dane zostały już wcześniej opublikowane w warstwie "nieistniejące osie dróg i osiedla (MMP)" Obecnie trwają dalsze prace nad weryfikacją dat obowiązywania nazw oraz przebiegu osi (zmiana lub skrócenie przebiegu). .
baza nieistniejących nazw ulic 
opis warstwy 

baza nieistniejących nazw ulic

baza nieistniejących nazw ulic


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: [] nieistniejące osie dróg (MMP)

pokaż opis zmiany
17.12.2007 - funkcja: Do bazy adresowej dodano dane dotyczące samorządu lokalnego. Do bazy adresowej obok danych dotyczących kodu pocztowego, szkoły podstawowej, gimnazjum, zabytku, obwodów wyborczych dodano dane dotyczące samorządu lokalnego z bezpośrednim linkiem do bazy.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
11.12.2007 - funkcja: dodano link do słownika wszystkich ulic według nazwiska i imienia. Do wykazu ulic pod tabelą ulic dodano link do słownika wszystkich ulic według nazwiska i imienia - Do grupy "Obiekty połączone z adresem" dodano warstwę "* Wspólnota mieszkaniowa" zawierająca wspólnoty mieszkaniowe (zestawienie zawiera obecnie tylko zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których udziały ma Miasto Poznań) Dostęp do danych administratorów wspólnoty poprzez punkt adresowy,poprzez dane opisowe działki lub poprzez "zestawienie2" w zakładce budynków:.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: * Wspólnota mieszkaniowa

pokaż opis zmiany
19.10.2007 - korekta funkcji: Dodano do bazy adresowej. Dodano do bazy adresowej informacje o okręgach, obwodach i lokalach wyborczych.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
15.10.2007 - korekta warstwy: Dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Do bazy adresów ZGiKM oraz do bazy Ewidencji Gruntów dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Informacja o numerze sekcji jest dostępna także po wybraniu konkretnej działki.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca usługi: Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków - bez danych osobowych

pokaż opis zmiany
15.10.2007 - korekta warstwy: . Do bazy adresów ZGiKM oraz do bazy Ewidencji Gruntów dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Informacja o numerze sekcji jest dostępna także po wybraniu konkretnej działki.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
06.04.2007 - korekta usługi: Poprawiono wyświetlanie planu miasta z poziomu bazy Wydziału Spraw Obywatelskich. Poprawiono wyświetlanie planu miasta z poziomu bazy Wydziału Spraw Obywatelskich w przypadku niespójności nazw ulic i osiedli w porównaniu z obowiązującym systemem adresowym ZGiKM GEOPOZ.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
02.02.2007 - korekta funkcji: Dodano linki. Do punktów adresowych dodano linki do bazy adresowej ZGiKM GEOPOZ zawierającej dane dotyczące numeru kodu pocztowego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
29.12.2006 - usługa: Powstała baza adresowa szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powstała baza adresowa szkół podstawowych i gimnazjalnych. - do tabel wykazu ulic i wykazu adresów dodano informację o numerach szkół podstawowych i gimnazjów obejmujących swym zasięgiem podany adres (ulcę). Dane na temat zasięgu rejonów szkół są w trakcie weryfikacji przez Wydział Oświaty.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
04.09.2006 - korekta warstwy: Dodano informację o kodzie pocztowym. W związku z rozpoczęciem prac nad warstwą kodów pocztowych do baz adresowych ZGiKM GEOPOZ dodano informację o kodzie pocztowym. Informacja ta jest dostępna w także dymku punktu adresowego (dotyczy to również planu miasta).
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
14.03.2006 - korekta usługi: Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych. 14.03.2006 - Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych Wydziałów Urzędu Miasta z bazą adresową ZGiKM GEOPOZ. Udostępniono wykaz dopuszczalnych nazw ulic, osiedli, wykaz istniejących punktów adresowych ZGiKM GEOPOZ oraz wykazy Wydziału Spraw Obywatelskich (łącznie z analizą ich spójnosci z bazą ZGiKM) - nazwy, adresy.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ