pokaż opis zmiany
17.12.2015 - usprawnienie usługi: Dodanie do usługi adresów e-mail oraz godzin otwarcia i telefonów. Do usługi Wydział Komunikacji w zakładce Ośrodki Szkolenia Kierowców dodano informacje o numerach telefonów, oficjalnej stronie internetowej oraz dniach i godzinach otwarcia.
W zakładce Stacje Kontroli Pojazdów dodano informacje o oficjalnej stronie internetowej oraz dniach i godzinach otwarcia.
Wydział Komuniakacji 

OSK - nowe informacje

OSK - nowe informacje

SKP - nowe infromacje

SKP - nowe infromacje


zmiana dotycząca usługi: Wydział Komunikacji