pokaż opis zmiany
08.09.2011 - usługa: baza Zabytków MKZ. Powstała baza zabytków Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uaktywniono linki do tej bazy z poziomu mapy SIP, bazy EGiB oraz Systemu Adresowego.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
zmiana dotycząca grupy warstw: Zabytki