pokaż opis zmiany
28.10.2010 - usprawnienie warstwy: Utworzenie zestawienia biletomatów komunikacji miejskiej. Zweryfikowano położenie i opis słowny położenia automatów i poprawiono ich współrzędne. Przy okazji wykonano zdjęcia, które dołączono do zestawienia i galerii.

Zestawienie biletomatów

Zestawienie biletomatów


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego