pokaż opis zmiany
04.08.2016 - usprawnienie usługi: Przeniesienie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej do bazy danych Oracle. Dane wszystkich usług oraz mapy podmiotów kontrolowanych przez Powiatową Stację Saneitarno Epidemiologiczną w Poznaniu zostały przeniesione do bazy danych Oracle.
Podmioty kontrolowane przez Sanepid 
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 19.02.2020 warstwy: [] Św. Łazarz
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid - powiat poznański
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 10.04.2018 grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Sanepid - powiat poznański

pokaż opis zmiany
13.10.2011 - usprawnienie usługi: Baza Sanepid - Podpowiedzi przy wyszukiwaniu, wprowadzaniu danych oraz rekordy zdublowane. W celu przyspieszenia wyszukiwania wprowadzono mechanizm podpowiedzi w formularzach dla okien: Jednocześnie przy wprowadzaniu nowych podmiotów i obiektów dodano mechanizm kontroli występowania W przypadku znalezienia wpisu w bazie danych aplikacja informuje użytkownika, że przedmiotowy wpis istnieje już w bazie danych, co przeciwdziała dublowaniu rekordów.
Jednocześnie umożliwiono wyświetlanie wyłącznie podmiotów zdublowanych co w zamyśle ma ułatwić ich likwidację.
W celu ułatwienia posługiwania się panelem edycyjnym aplikacji (pod klawiszem pomoc) dodano opis działania programu.
Link do bazy danych sanepidu. 
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

pokaż opis zmiany
09.05.2011 - usprawnienie usługi: Sterowanie listą wyświetlanych podmiotów kontrolowanych przez Sanepid. W internetowej aplikacji do edycji bazy danych podmiotów kontrolowanych przez PSSE (Sanepid) umożliwiono sterowanie listą wyświetlanych rekordów wg następującego klucza: .
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

pokaż opis zmiany
13.04.2011 - usprawnienie usługi administracyjnej: Nowe funkcje edycyjne w bazie Sanepidu. W internetowej aplikacji do edycji bazy danych PSSE w Poznaniu dodano funkcje edycyjne:
Umożliwiono wyszukiwanie po numerze NIP podmiotu.
Dla każdego oddziału wyświetlono zestawienia: .
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

pokaż opis zmiany
01.04.2011 - usługa administracyjna: Edycja Sanepid. Oddano do użytku aplikację internetową umożliwiającą aktualizację bazy danych Sanepid przez właściciela danych. Dane w trybie dobowym będą aktualizowane w sieci intranetowej. Usługa została wyposażona w narzędzie umożliwiające eksport danych z bazy Postgres do pliku excel.
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

pokaż opis zmiany
28.04.2016 - usprawnienie usługi: Przepięcie automatów biletowych z bazy danych postgres na Oracle. Warstwa automatów biletowych w przeglądarce oraz wszystkie usługi wyświetlania i administracyjne zostały przepięte na bazę Oracle.
Biletomaty. 
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 28.04.2016 warstwy: [] automaty biletowe
obecnie zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe

pokaż opis zmiany
16.07.2015 - usprawnienie usługi: Poprawki na stronie - Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego. .
automaty biletowe 
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
07.07.2015 - korekta usługi: biletomaty - nowy obiekt. Usunięto błąd wyświetlania bazy biletomatów występujący w przypadku wprowadzenia nowego biletomatu tylko ze współrzędnymi przybliżonymi. Usunięto kolumnę "komkarta".
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
10.03.2011 - usługa: Mechanizm aktualizacji ciągłej automatów biletowych. Dla Zarządu Transportu Miejskiego przygotowano i przekazano usługę polegającą na możliwości aktualizacji bieżącej warstwy automatów biletowych, której jest właścicielem, poprzez panel edycyjny w internecie. Po wprowadzeniu przez ZTM nowego biletomatu, zmianie jego położenia lub danych opisowych informacja o zmianach jest przekazywana na koniec dnia automatycznie na serwer testowy w sieci miejskiej. Osoba opiekująca się warstwą w GEOPOZ-ie dokonuje weryfikacji położenia, może zaproponować korektę opisu, numeru i zgłasza do automatycznego kopiowania do internetu. Na drugi dzień propozycje zmian akceptuje lub odrzuca ZTM a automat kopiuje dane po raz kolejny do intranetu. Po ostatecznym uzgodnieniu osoba odpowiedzialna za dane biletomatów w GEOPOZ-e decyduje o publikacji na serwerze Systemu Informacji Przestrzennej.
Automaty biletowe 

Dane automatu biletowego

Dane automatu  biletowego


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
14.12.2010 - usługa administracyjna: Umożliwienie edycji warstwy automatów biletowych za pośrednictwem strony internetowej. Utworzona została usługa pozwalająca właścicielowi warstwy automatów biletowych na wprowadzanie nowych obiektów oraz edycję już istniejących. Dostęp do usługi możliwy jest za pośrednictwem linka "Automaty biletowe" na stronie startowej przeglądarki oraz poprzez wysłanie markera punktowego z przeglądarki Mapy Miejskiej. Wyłącznie druga z wymienionych opcji pozwala na wprowadzenie nowej geometrii obiektu. Usługa funkcjonuje również w internecie, gdzie zmiany wprowadzane będą przez Zarząd Transportu Miejskiego i kopiowane do intranetu.
Opis sposobu tworzenia markera. 
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe

pokaż opis zmiany
28.10.2010 - usprawnienie warstwy: Utworzenie zestawienia biletomatów komunikacji miejskiej. Zweryfikowano położenie i opis słowny położenia automatów i poprawiono ich współrzędne. Przy okazji wykonano zdjęcia, które dołączono do zestawienia i galerii.

Zestawienie biletomatów

Zestawienie biletomatów


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
30.09.2010 - warstwa: automaty biletowe. Do grupy MPK / Zarząd Transportu Miejskiego dodano warstwę "automatów biletowych". Trwają prace nad dokładniejszym zlokalizowaniem tych obiektów.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe

pokaż opis zmiany
08.09.2020 - grupa warstw: Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania. W związku z pozyskaniem nowych danych z Cyfrowego Lapidarium Poznania zamiast warstwy zlikwidowanych cmentarzy powstała nowa grupa warstw. Zaktualizowano rapory odpowiednie raporty. Dane te zostały powiązane z bazą Cmentarzy Miasta Poznania i bazą pomników Wydziału Kultury.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca grupy warstw: Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania

pokaż opis zmiany
25.07.2019 - usprawnienie usługi: eksport pomników do pliku XLS. Dodano mozliwość eksportu raportu ``Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy`` do pliku XLS.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy

pokaż opis zmiany
29.09.2016 - grupa warstw: pomniki Miasta Poznania. Rozpoczęto prace związane z przeniesieniem bazy pomników Wydziału Kultury do nowej bazy danych. Dane zostaną wkrótce uzupełnione o informacje z Wydziału Transportu i Zieleni oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle
zmiana dotycząca grupy warstw: Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby

pokaż opis zmiany
24.09.2010 - warstwa: Pomniki do wyjaśnienia. W związku z pracami uściślającymi położenie w terenie pomników Miasta Poznania powstała warstwa "Pomniki do wyjaśnienia", zawierająca nowe pomniki w trakcie opracowania. Pomniki zlokalizowane tylko numerem działki otrzymały w bazie danych informację "położenie przybliżone". W przypadku występowania galerii zdjęć pojawia się miniatura zdjęć z linkiem do galerii.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca grupy warstw: Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby

pokaż opis zmiany
21.09.2010 - grupa warstw: Pomniki. Na podstawie bazy danych pomników Miasta Poznania z Wydziału Kultury i Sztuki powstała grupa warstw "Pomniki". Obecnie przybliżone połozenie ikon obliczono jako środek działki na której znajduje się pomnik. Po weryfikacji bazy ikony pojawią się w dokładnym miejscu położenia pomnika.
link do bazy pomników 

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca grupy warstw: Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby

pokaż opis zmiany
20.09.2010 - usługa: Baza pomników. Rozpoczęto prace nad publikacją danych Wydziału Kultury i Sztuki dotyczące pomników na terenie miasta Poznania stan na 2000r. Trwają prace nad weryfikacją danych. Na podstawie bazy docelowo powstaną warstwy SIP.
link do bazy pomników Wydziału Kultury i Sztuki 

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy

pokaż opis zmiany
09.03.2011 - usprawnienie usługi: Wyłączenie wykazu działek w zgromadzeniach publicznych. Domyślnie wyłączono wyświetlanie wykazu działek, na których odbywają się zgromadzenia. Włączanie/wyłączanie wykazu umieszczono w nagłówku tabeli.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04

pokaż opis zmiany
24.02.2011 - usprawnienie usługi: Zgromadzenia publiczne - struktura własności działek pod obiektami liniowymi. W kolumnie "działki" usługi "Zgromadzenia publiczne" dodano informację o długości odcinków obiektów liniowych w ramach poszczególnych działek. Jednocześnie umożliwiono podgląd struktury własności tychże działek. Informacje te można zobaczyć poprzez naciśnięcie przycisku "struktura własności".

Informacje o strukturze własności.

Informacje o strukturze własności.


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04

pokaż opis zmiany
30.11.2010 - usługa administracyjna: Edycja bazy danych Zgromadzeń publicznych. Usługa umożliwia wprowadzanie przez właściciela procesu informacji o zgromadzeniach publicznych ze strony intranetowej. Edycja dotyczy zarówno części opisowej jak również geometrycznej. Lokalizacja miejsca zgromadzenia na mapie wprowadzana jest poprzez wysłanie współrzędnych markera wstawianego w przeglądarce Mapy Miejskiej. Usługa umożliwia wysyłanie wszystkich 3 rodzajów markerów (punktowe, liniowe, powierzchniowe). Wysłanie współrzędnych do bazy danych poprzedzone jest uzupełnieniem inf. opisowej. Wprowadzony obiekt w czasie rzeczywistym pojawia się na mapie wraz z częścią opisową w tzw. dymku w grupie warstw Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu. Dostęp do usługi możliwy jest również poprzez link na stronie startowej przeglądarki Mapy Miejskiej - Zgromadzenia publiczne. Przejście na stronę administracyjną bez wysłania współrzędnych markera pozwala na zmiany wyłącznie w części opisowej istniejących już obiektów.
Przejdź do bazy Zgromadzenia publiczne. 
zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
09.11.2010 - usprawnienie usługi: czas do rozpoczęcia i od zakończenia zgromadzenia. Do bazy danych zgromadzeń dodano kolumnę "uwagi" obecnie zawierającą informację o czasie do rozpoczęcia zgromadzenia lub o czasie od jego zakończenia.
Dodano możliwość wybrania jednocześnie wszystkich zgromadzeń.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04

pokaż opis zmiany
08.11.2010 - usprawnienie usługi: Przełączanie zgromadzenia (aktualne/archiwalne). Do bazy danych zgromadzeń dodano możliwość wyświetlania archiwalnych zgromadzeń.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
29.10.2010 - warstwa: Zgromadzenia publiczne. Powstała nowa grupa warstw "Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu" zawierająca obecnie jedną warstwę "[]Zgromadzenia publiczne" z Wydziału Spraw Obywatelskich. Zgromadzenia publiczne, które już się odbyły zostaną automatycznie przeniesione do warstwy "[]Zgromadzenia publiczne archiwum" w podgrupie "Archiwum wydarzeń" po upłynięciu godziny zakończenia zgromadzenia.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
zmiana dotycząca warstwy: [] zgromadzenia publiczne archiwum
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 warstwy: [] zgromadzenia publiczne
obecnie zmiana dotycząca warstwy: [] wszystkie zgromadzenia publiczne (WZKiB)
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
18.11.2016 - grupa warstw: inwestycje/remonty ze środków 2016-2019 RO.
Do grupy ``Koordynacja planowanych robót w pasach drogowych zarządzanych przez ZDM`` dodano dwie podgrupy ``inwestycje/remonty ze środków 2016-2019 RO``
W zestawieniach tabelarycznych dotyczących inwestycji/remontów Rad Osiedli dodano kolumnę ``rada osiedla``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Koordynacja OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty

pokaż opis zmiany
15.07.2020 - korekta grupy warstw: Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. Poprawiono znajdowanie utrudnienia w ruchu na odcinku, który został podzielony w związku ze zmianą układu komunikacyjnego. Do tej pory utrudnienie było wiązane tylko z jednym z takich odcinków. Zmiany te umożliwiają także prawidłową interpretację kolizji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
17.06.2020 - usprawnienie usługi: wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej. Uruchomiono w Internecie w iGeoMap tworzenie własnego utrudnienia w ruchu wraz z geometrią. Pozwala to użytkownikom po zmianie kategorii/rodzaju utrudnienia wprowadzanie utrudnień także w zakresie ich geomerii
UWAGA! Sama warstwa wirtualnego utrudnienia nie jest dostępna obecnie w wersji internetowej z uwag na brak autoryzacji
.
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
30.03.2020 - usprawnienie usługi: link do mapy przewodów uzgodnienia ZUD i inwestycji AQUANET. Do raportów koordynacji inwestycji dodano bezpośrednie linki do mapy przedstawiającej projektowane przewody uzgodnione w ZUD i inwestycji AQUANET.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
12.03.2020 - usprawnienie usługi: kolizje obiektów geometrycznych koordynacji. W kolizjach koordynacji inwestycji i remontów obok raportowania inwestycji podpiętych do tych samych odcinków ulic dodano raportowanie wynikające ze wzajemnego przecięcia obiektów geometrycznych podpiętych do utrudnień. W przypadku obiektów liniowych i punktowych przyjęto bufor przeszukiwania równy 12m. W przypadku dużych obiektów geometrycznych (np. duże uzgodnienia ZUD) obliczenie kolizji może trwać nawet kilkanaście sekund.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
18.02.2020 - usprawnienie usługi administracyjnej: import danych z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. Dodano import danych opisowych inwestycji i remontów z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. W przypadku występowania numeru uzgodnienia dokumentacji GESUT automatycznie zostają dopięte odpowiednie odcinki ulic. W warstwach uzgodnienia dokumentacji zmienione zostają daty od do oraz dodana informacja o źródle zmiany.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Dróg Miejskich
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 24.03.2020 grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD gestorów sieci
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)

pokaż opis zmiany
05.02.2020 - usprawnienie grupy warstw: AQUANET warstwy robocze. Obsłużono etap inwestycji na podstawie dat przesyłanych w roboczych danych importowanych z AQUANETU na mapie oraz w raportach
W raporcie ``Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz`` domyślnie włączone jest wyszukiwanie tylko aktywnych utrudnień.
Przyspieszono generowanie warstw utrudnień.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: AQUANET warstwy robocze

pokaż opis zmiany
05.02.2020 - usługa: Informacja mailowa o zmianach w geometrii utrudnienień. Powstała usługa badająca w trybie dziennym zmiany w tabelach zawierajacych kolumny geometryczne a związanych z koordynacją utrudnień w ruchu. Każda zmiana w geometrii utrudnień jest awizowana na drodze mailowej pracownikom PIM. Korespondencja zawiera informacje niezbedne dla łatwej lokalizacji utrudnienia.
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
31.10.2019 - usprawnienie usługi: Umożliwienie dodawania załączników w usłudze \"Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja\". Poszerzono funkcjonalność usługi "Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja" - umożliwiono dodawanie załączników graficznych w trybie edycji obiektu lub po jego dodaniu.

Nowa funkcjonalność - dodawanie załącznika

Nowa funkcjonalność - dodawanie załącznika


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
18.10.2019 - usprawnienie usługi: Link do utrudnienia w internecie. Do koordynacji dodano możliwość wygenerowania linku do konkretnego utrudnienia. Ułatwi to np. przekazanie informacji o utrudnieniu mailem.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
04.10.2019 - grupa warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM).
- utworzono nową grupę warstw ``Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)``
- raporty koordynacji rozszerzono o utrudnienia związane z imprezami sportowymi, zgromadzeniami publicznymi i objazdami, zajęciami pasów drogowych, zamknięciami ulic i innymi (ZDM)
- obok warstw zbiorczych utworzono warstwy poszczególnych imprez sportowych i zgromadzeń publicznych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych

pokaż opis zmiany
23.09.2019 - usprawnienie usługi: Koordynacja inwestycji i remontów. W raportach dotyczących Koordynacji planowanych inwestycji i remontów:
- rozdzielono status daty ``w trakcie i planowane`` na ``w trakcie`` i ``planowane``
- format koumny ``zakres ``zadania`` zmieniono na text area
- w wersji administracyjnej dodano obsługę przesyłania uwag pomiedzy gestorami a administratorami.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja

pokaż opis zmiany
09.09.2019 - grupa warstw: planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostały wydzielone z planowanych inwestycji i remontów PIM. Administratorem tych danych nadal jest PIM.
W raportach dodano kolumnę z ``etapem``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - edycja
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja
zmiana dotycząca grupy warstw: PIM PBO

pokaż opis zmiany
12.04.2016 - grupa warstw: Koordynacja - INNI GESTORZY. Do grup dotyczących Koordynacji planowanych robót w pasach drogowych zarządzanych przez ZDM dodano nowe podgrupy zawierające planowane remonty i inwestycje innych gestorów. Bedą tam znajdowały się roboty mniejszych gestorów nieposiadających uprawnień do edycji.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Koordynacja OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty

pokaż opis zmiany
18.12.2015 - usprawnienie usługi: Koordynacja - oś czasu. Dodano oś czasu do usługi przeglądania planowanych inwestycji i remontów.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
08.12.2015 - usługa: filtrowanie po datach inwestycji i remontów, wykaz kolizji.
-do wykazu "Koordynacja planowanych inwestycji i remontów" dodano możliwość filtrowania po datach rozpoczęcia i zakończenia
-do wykazu "Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli" dodano wykaz potencjalnych kolizji z planowanymi inwestycjami i remontami.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji (wersja testowa)

pokaż opis zmiany
12.11.2015 - usprawnienie usługi: status daty w Koordynacji inwestycji i remontów. Do zestawień tabelarycznych Koordynacji planowanych inwestycji i remontów dodano kolumnę z informacją o statusie wynikającym z dat rozpoczęcia i zakończenia utrudnienia (planowane, w trakcie, zakończone).

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
08.10.2015 - grupa warstw: Koordynacja planowanych inwestycji i remontów.
- do grupy warstw "Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu" dodano podgrupy planowanych inwestycji i remontów wymagających koordynacji.
- powstała nowa warstwa "[] koordynacja planowanych inwestycji i remontów zawiera odcinki dróg, na których zarejestrowano więcej niż jeden planowany remont lub inwestycję.
- wykonano zestawienia tabelaryczne.

_

_

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
15.07.2020 - korekta grupy warstw: Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. Poprawiono znajdowanie utrudnienia w ruchu na odcinku, który został podzielony w związku ze zmianą układu komunikacyjnego. Do tej pory utrudnienie było wiązane tylko z jednym z takich odcinków. Zmiany te umożliwiają także prawidłową interpretację kolizji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
17.06.2020 - usprawnienie usługi: wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej. Uruchomiono w Internecie w iGeoMap tworzenie własnego utrudnienia w ruchu wraz z geometrią. Pozwala to użytkownikom po zmianie kategorii/rodzaju utrudnienia wprowadzanie utrudnień także w zakresie ich geomerii
UWAGA! Sama warstwa wirtualnego utrudnienia nie jest dostępna obecnie w wersji internetowej z uwag na brak autoryzacji
.
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
15.06.2020 - grupa warstw: Wirtualne utrudnienie w ruchu. Po wysłaniu markera umożliwiono założenie własnego, wirtualnego utrudnienia w ruchu. Odcinki ulic są blokowane automatycznie.
Wszystkie wirtualne utrudnienia są widoczne w raporcie utrudnień.
Wirtualne utrudnienia użytkownika są dostępne w warstwach użytkownika w dwóch wersjach: szybciej działającej ale z uproszczoną prezentacją multipoligonów oraz wolniejszej ale z prawidłowymi multipoligonami.
Przy pomocy dotychczasowych narzędzi edycyjnych można takie wirtualne utrudnienie przekształcić w utrudnienie koordynacji inwestycji i remontów.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie (szybsza, uproszczona interpretacja multipoligonów)

pokaż opis zmiany
09.09.2019 - grupa warstw: planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostały wydzielone z planowanych inwestycji i remontów PIM. Administratorem tych danych nadal jest PIM.
W raportach dodano kolumnę z ``etapem``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - edycja
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja
zmiana dotycząca grupy warstw: PIM PBO

pokaż opis zmiany
24.05.2019 - usprawnienie usługi: Utrudnienia ruchu - kolizje w czasie. Dodano możliwość wyświetlenia tylko kolizji odbywających się w czasie zadanego utrudnienia.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
23.05.2019 - usługa: Utrudnienia ruchu kolizje. Wzorem kolizji dla koordynacji inwestycji i remontów powstał raport kolizji dla wszystkich zarejestrowanych utrudnień.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
27.10.2014 - grupa warstw: nowe warstwy w "Wydarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu". Dodano nowe warstwy do utrudnień w ruchu - strefa 30.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
03.09.2014 - usprawnienie usługi: Link do utrudnień w ruchu. W warstwach utrudnień w ruchu zmieniono działanie linku - obecnie wyświetla się lista wszystkich odcinków ulic których dotyczy utrudnienie.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Utrudnienia w ruchu - odcinki osi dróg
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
16.09.2020 - usprawnienie usługi: Szukanie na mapie wielu grobów. Po uruchomieniu raportu Cmentarzy Miasta Poznania formularz został umieszczony domyślnie w nagłówku tabeli wraz z włączonymi dodatkowymi opcjami szukania. Ułatwia to szukanie po frazie listy nazwisk podanych po przecinku. Na mapie zbiorczej znalezione groby przedstawione są punktami (maksymalnie 15). Mapa szczegółowa konkretnego grobu pozostała bez zmian.
.

szukanie po frazie listy nazwisk

szukanie po frazie listy nazwisk

obiekty punktowe na mapie zbiorczej

obiekty punktowe na mapie zbiorczej


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw

pokaż opis zmiany
08.09.2020 - grupa warstw: Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania. W związku z pozyskaniem nowych danych z Cyfrowego Lapidarium Poznania zamiast warstwy zlikwidowanych cmentarzy powstała nowa grupa warstw. Zaktualizowano rapory odpowiednie raporty. Dane te zostały powiązane z bazą Cmentarzy Miasta Poznania i bazą pomników Wydziału Kultury.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca grupy warstw: Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania

pokaż opis zmiany
14.02.2020 - grupa warstw: Weterani Powstania - spis z 1936r. Na podstawie bazy Archiwum Państwowego zawierającej zweryfikowany spis z 1.01.1936r. Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu powstały odpowiednie warstwy i zmiany w raportach.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury - Weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - szczegóły
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919
zmiana dotycząca warstwy: [] Weterani zweryfikowani w spisie z 1.01.1936
zmiana dotycząca warstwy: [] Weterani zweryfikowani w spisie z 1.01.1936 (do weryfikacji w SIP)

pokaż opis zmiany
06.11.2019 - usprawnienie usługi: Przyspieszenie działania raportów cmentarzy Miasta Poznania. Ponownie zoptymalizowano szybkość działania raportów cmentarzy Miasta Poznania.
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły

pokaż opis zmiany
31.10.2019 - usprawnienie usługi: Przyspieszenie działania raportów cmentarzy Miasta Poznania, sortowanie krypt po nazwie kościoła.
1) Przyspieszono działanie raportów poprzez wykonanie wiekszosci zapytań do bazy po każdorazowej publikacji danych opisowych i graficznych.
Część danych (np. galerie) są odświeżane automatycznie dopiero w nocy. W związku z tym w sieci miejskiej zachowano możliwość przeglądania szczegółów online:``Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły online``
2) Do raportów dotyczacych cmentarzy poznańskich dodano wymuszenie sortowania po nazwie kościoła po wybraniu rodzaju cmentarza ``krypty sarkofagi i groby przykościelne``. Wymuszenie sortowania nie występuje w przypadku wcześniejszego posortowania po innej kolumnie.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły online

pokaż opis zmiany
17.10.2019 - usprawnienie usługi: Linki i galeria grobów. Do raportów cmentarzy dodano kolumnę z linkami i galerią zdjęć połączoną z grobem, kryptą lub sarkofagiem.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły

pokaż opis zmiany
29.03.2019 - usprawnienie usługi: krypty i groby przykościelne.
- Do bazy poznańskich cmentarzy dodano ``krypty i groby przykościelne`` jako odrębny 26 cmentarz.
- Wykonano narzędzia edycyjne służące do wprowadzania danych opisowych krypt i grobów przykościelnych bezpośrednio do bazy danych
- Dodano także informację o kościołach obsługujących cmentarze parafialne.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły

pokaż opis zmiany
13.03.2017 - usprawnienie usługi: Stopień wojskowy na cmentarzach wojennych. Dodano nową kolumnę ``stopień wojskowy`` w przypadku zestawienia szczegółów cmentarza wojennego Bohaterów Radzieckich. W wersji bez szczegółów stopień pojawia się przed nazwiskiem i imieniem.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły

pokaż opis zmiany
24.01.2017 - usprawnienie usługi: link do galerii Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Przywrócono link do galerii Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobów - szczegóły

pokaż opis zmiany
06.09.2016 - usprawnienie usługi: mapa tematyczna `cmentarze`. Na portalu SIP powstała mapa tematyczna `cmentarze`. Zawiera wybrane warstwy WMS opublikowane w iGeoMap. Układ, kolejność warstw i kolejność ich wyświetlania jest taka sama jak w iGeoMap. Mapa jest obecnie dostępna w sieci miejskiej z poziomu zestawień grobów. Wkrótce map zostanie uruchomiona także w Internecie.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919
zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury - Żołnierze AK okręg Wielkopolska

pokaż opis zmiany
09.05.2016 - grupa warstw: warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw.
- dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw
- uzupełniono o te informacje wszystkie zestawienia tabelaryczne.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca raportu portalu SIP: Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
02.05.2016 - warstwa: podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
28.10.2013 - usprawnienie usługi: Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ograniczono grupowanie decyzji do rodzaju, nr, daty oraz przedmiotu podania/decyzji. Pozostałe informacje są przedstawiane w tabeli po przecinku.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
25.10.2013 - usprawnienie usługi: Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
-wynik wyszukanych decyzji został pogrupowany po numerze decyzji. Do tej pory wyświetlano znalezione działki z decyzjami. Zmiana zasady wyswietlania decyzji przyspieszyła ich wyszukiwanie.
-na mapce WMS-owej dostępnej z poziomu zestawienia decyzja przedstawiona została jako jeden obiekt
-dodano możliwość zapisu danych do arkusza kalkulacyjnego xls (zapis jest aktywny tylko w sieci miejskiej)
-dodano możliwość wyłączenia z wykazu decyzji odmownych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
22.04.2013 - grupa warstw: . Powstały warstwy podań będących odpowiednikami decyzji Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Przedstawiono podania w "bazie WUiA", "ZESTAWIENIU2" i usłudze "Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"
W ostatniej z wymienionych usług wprowadzono zasadę wyświetlania wszystkich decyzji po lipcu 2003r (w Internecie nadal od 1.01.2009).

warstwy

warstwy

baza WUia

baza WUia

ZESTAWIENIE2

ZESTAWIENIE2

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
12.04.2013 - usprawnienie usługi: Grupowanie liczby znalezionych decyzji. W przypadku zaznaczenia obliczenia liczby wszystkich podań i decyzji we wskazanym zasięgu liczba znalezionych działek jest rozbita na rodzaje podań, decyzji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
11.03.2013 - usprawnienie usługi: Decyzje WUiA na terenie całego miasta.
-dodano możliwość wyświetlenia wszystkich decyzji na terenie całego miasta
-ujednolicono wyświetlanie dat w formacie DD-MM-YYYY
-w wersji internetowej na mapie włączono domyślnie warstwę budynków.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
10.01.2013 - usprawnienie usługi: Szukanie decyzji WUiA - filtr daty. Do usługi "Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" dodano filtrowanie po dacie wydania decyzji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
09.10.2012 - usprawnienie usługi: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. - decyzje na działkach z historii. W wykazie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dodano możliwość szukania po grupie do 20 działek. Działki należy wpisywać z separatorem w postaci przecinka, średnika, spacji lub "entera".
Na wykazie znalezionych decyzji pojawiły się także działki wydane na działkach, które uległu podziałowi, połączeniu.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
14.03.2012 - usługa: WUiA - pozytywne decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uruchomiono wstępnie usługę raportowania decyzji WUiA znajdujących się w buforze o zadanym promieniu od danego obiektu.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

pokaż opis zmiany
26.11.2008 - korekta warstwy: Dodano warstwy planowania przestrzennego i studium zagospodarowania. Do planu miasta dostępnego z zestawień adresowych lub z baz danych, których identyfikatorem jest numer działki dodano warstwy planowania przestrzennego i studium zagospodarowania.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

pokaż opis zmiany
16.09.2019 - usprawnienie usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Zmieniono format raportu.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
08.10.2018 - usługa: Wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Wykonano wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi z możliwością eksportu do xls.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
27.08.2020 - grupa warstw: raport punktów adresowych. Przepięto raporty dotyczące punktów adresowych na bazę ORACLE.
Usunięto warstwy zasięgów gimnazjów. Uporządkowano bazę zasięgów szkół podstawowych wprowadzając zasadę utrzymywania trzech stałych tabel z zasięgami archiwalnymi, aktualnymi i projektowanymi. Zaktualizowano wykaz baz źródłowych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe - szczegóły
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Szkoły

pokaż opis zmiany
05.06.2020 - usługa: Zmiany w geografii wyborczej. W raportach adresowych związanych z obwodami i okręgami wyborczymi dodano link do raportu z wykazem zmian w geografii wyborczej.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
16.09.2019 - usprawnienie usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Zmieniono format raportu.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
03.01.2019 - usprawnienie usługi: liczba mieszkańców w okręgach wyborczych do rad Osiedli. Dodano wykaz współrzędnych okręgu i obliczenie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, uprawnionych do głosowania w okręgach wyborczych do rad Osiedli.
Podobne obliczenie liczby mieszkańców zostanie wykonane na obwodach wyborczych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
08.10.2018 - usługa: Wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi. Wykonano wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi z możliwością eksportu do xls.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych

pokaż opis zmiany
07.09.2018 - usługa: Nowa wersja wykazów adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych. W związku z zaprzestaniem publikacji danych w Internecie w bazie PostgreSql przeniesiono usługę do bazy ORACLE. Stara wersja raportu będzie publikowana do czasu przejęcia wszystkich funkcjonalności do nowej wersji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle

pokaż opis zmiany
05.09.2014 - usługa: zmiany w Systemie Adresowym i geografii wyborczej. Udostępniono usługę przedstawiającą daty zmian w bazie SIP dotyczące dwóch baz źródłowych: adresó z Systemu Adresowego oraz Okręgów i Obwodów Wyborczych.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca usługi: Wydział Organizacyjny, okręgi i obwody wyborcze - zmiany
zmiana dotycząca usługi: System adresowy - zmiany
zmiana dotycząca usługi: ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Numeracja porządkowa nieruchomości
zmiana dotycząca grupy warstw: Wyborcze

pokaż opis zmiany
24.04.2013 - usługa: Lista ulic multirekordowych i poliliniowych. W aplikacji "LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ", u dołu strony, pojawił się link o nazwie "lista ulic multirekordowch i poliliniowych". Aplikacja umożliwia przeglądanie ulic, które składają się z wielu rekordów w bazie danych oraz tych, które zbudowane są z polilinii wraz z numeracją współrzędnych oraz liczbą części składowych.
lista ulic multirekordowch i poliliniowych 
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
20.09.2011 - korekta usługi: szukanie adresów w obrębach. Do formularza bazy punktów adresowych dodano filtrowanie po numerze/nazwie obrębu. W celu ułatwienia filtrowania po samorządach i parafiach dodano możliwość szybkiego wklejenia odpowiedniej nazwy do formularza.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
31.08.2011 - usprawnienie usługi: Zabytki w systemie adresowym. W wykazach ulic i punktów adresowych w kolumnach dotyczących zabytków przełączono wyświetlanie na nową lokalizację.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca grupy warstw: Zabytki

pokaż opis zmiany
12.04.2011 - usługa: lista ulic w obrębach. W aplikacji LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGIKM GEOPOZ (u dołu) dodano usługę pozwalającą na wyświetlenie wszystkich ulic występujących w poszczególnych obrębach. Aplikacja pozwala na wybranie obrębów, dla których lista ulic nas interesuje.
lista ulic w obrębach 

link do listy ulic w obrębach

link do listy ulic w obrębach


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
15.03.2011 - korekta usługi: Okręgi i obwody wyborcze do rad osiedlowych w wykazach adresowych. Do wykazów "Systemu Adresowego" i "Zestawienia powiązanego z Systemem Adresowym" dodano informacje o okręgach i obwodach wyborczych do rad osiedlowych.
Trwają prace nad aktualizacją odpowiednich warstw w SIP.

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz adresów

System Adresowy - wykaz adresów

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: [] Obwody wyborcze do Rad Osiedli
zmiana dotycząca warstwy: [] Okręgi wyborcze do Rad Osiedli

pokaż opis zmiany
14.01.2010 - usługa: baza nieistniejących nazw ulic Poznania na podstawie warstwy "nieistniejące osie dróg i osiedla (MMP)" . Zakończono kolejny etap zbierania danych dotyczących nieistniejących nazw ulic na terenie Miasta Poznania. Na podstawie tych prac powstała baza ulic nieistniejących. W bazie znajdują się linki do planu miasta przedstawiającego przebieg archiwalnej ulicy. Linki do bazy są dostępne z baz systemu adresowego. Dane zostały już wcześniej opublikowane w warstwie "nieistniejące osie dróg i osiedla (MMP)" Obecnie trwają dalsze prace nad weryfikacją dat obowiązywania nazw oraz przebiegu osi (zmiana lub skrócenie przebiegu). .
baza nieistniejących nazw ulic 
opis warstwy 

baza nieistniejących nazw ulic

baza nieistniejących nazw ulic


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: [] nieistniejące osie dróg (MMP)

pokaż opis zmiany
17.12.2007 - funkcja: Do bazy adresowej dodano dane dotyczące samorządu lokalnego. Do bazy adresowej obok danych dotyczących kodu pocztowego, szkoły podstawowej, gimnazjum, zabytku, obwodów wyborczych dodano dane dotyczące samorządu lokalnego z bezpośrednim linkiem do bazy.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
11.12.2007 - funkcja: dodano link do słownika wszystkich ulic według nazwiska i imienia. Do wykazu ulic pod tabelą ulic dodano link do słownika wszystkich ulic według nazwiska i imienia - Do grupy "Obiekty połączone z adresem" dodano warstwę "* Wspólnota mieszkaniowa" zawierająca wspólnoty mieszkaniowe (zestawienie zawiera obecnie tylko zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których udziały ma Miasto Poznań) Dostęp do danych administratorów wspólnoty poprzez punkt adresowy,poprzez dane opisowe działki lub poprzez "zestawienie2" w zakładce budynków:.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: * Wspólnota mieszkaniowa

pokaż opis zmiany
19.10.2007 - korekta funkcji: Dodano do bazy adresowej. Dodano do bazy adresowej informacje o okręgach, obwodach i lokalach wyborczych.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
15.10.2007 - korekta warstwy: Dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Do bazy adresów ZGiKM oraz do bazy Ewidencji Gruntów dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Informacja o numerze sekcji jest dostępna także po wybraniu konkretnej działki.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca usługi: Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków - bez danych osobowych

pokaż opis zmiany
15.10.2007 - korekta warstwy: . Do bazy adresów ZGiKM oraz do bazy Ewidencji Gruntów dodano kolumnę z numerem sekcji mapy zasadniczej 1:500. Informacja o numerze sekcji jest dostępna także po wybraniu konkretnej działki.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
06.04.2007 - korekta usługi: Poprawiono wyświetlanie planu miasta z poziomu bazy Wydziału Spraw Obywatelskich. Poprawiono wyświetlanie planu miasta z poziomu bazy Wydziału Spraw Obywatelskich w przypadku niespójności nazw ulic i osiedli w porównaniu z obowiązującym systemem adresowym ZGiKM GEOPOZ.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
02.02.2007 - korekta funkcji: Dodano linki. Do punktów adresowych dodano linki do bazy adresowej ZGiKM GEOPOZ zawierającej dane dotyczące numeru kodu pocztowego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

_

_


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
29.12.2006 - usługa: Powstała baza adresowa szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powstała baza adresowa szkół podstawowych i gimnazjalnych. - do tabel wykazu ulic i wykazu adresów dodano informację o numerach szkół podstawowych i gimnazjów obejmujących swym zasięgiem podany adres (ulcę). Dane na temat zasięgu rejonów szkół są w trakcie weryfikacji przez Wydział Oświaty.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
04.09.2006 - korekta warstwy: Dodano informację o kodzie pocztowym. W związku z rozpoczęciem prac nad warstwą kodów pocztowych do baz adresowych ZGiKM GEOPOZ dodano informację o kodzie pocztowym. Informacja ta jest dostępna w także dymku punktu adresowego (dotyczy to również planu miasta).
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ

pokaż opis zmiany
14.03.2006 - korekta usługi: Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych. 14.03.2006 - Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych Wydziałów Urzędu Miasta z bazą adresową ZGiKM GEOPOZ. Udostępniono wykaz dopuszczalnych nazw ulic, osiedli, wykaz istniejących punktów adresowych ZGiKM GEOPOZ oraz wykazy Wydziału Spraw Obywatelskich (łącznie z analizą ich spójnosci z bazą ZGiKM) - nazwy, adresy.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ