Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                            strona (2489 stron) od 1  (62201-liczba znalezionych adresów)
Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 1 
61-745 
81 
Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 `Klub Starówka`  
ul. Wielka 1-6 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 11 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 11D 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 11E 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 11F 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 11G 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 12 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 13 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 14 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 15 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 16 
61-827 
79 
Muzeum Archeologiczne  
ul. Wodna 27 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 1a 
61-745 
81 
Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 `Klub Starówka`  
ul. Wielka 1-6 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 2 
61-745 
81 
Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 `Klub Starówka`  
ul. Wielka 1-6 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 20 
61-827 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 20A 
61-827 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 21 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 21A 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 22 
61-827 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 23 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 24 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 25 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 26 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 27 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 28 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
al. Aleje Karola Marcinkowskiego 29 
61-745 
78 
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Aleksandra Fredry 13 
                           
strona (2489 stron)
   od 1  (62201-liczba znalezionych adresów)

czas dostępu do bazy: 3.127417 sec