pokaż opis zmiany
11.10.2018 - usługa: ZTM - mieszkańcy i adresy w odległości 250m od linii autobusowych. Wykonano raport umożliwiający wykonanie listy punktów adresowych znajdujących się w odległości 250m od osi jezdni linii autobusowych (wg GTFS). W przypadku, gdy budynek mieszkalny znajduje się tylko częściowo w tym pasie uwzględniono wszystkie punkty adresowe budynku. W wersji raportu działającej w sieci miejskiej na podstawie punktów adresowych obliczono liczbę mieszkańców. Raport jest dostępny także w wersji arkusza xls.

_

_


zmiana dotycząca usługi: ZTM - budynki, lokale mieszkalne, mieszkańcy i adresy w odległości 100m od linii autobusowych
zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Aktualna sieć GTFS