pokaż opis zmiany
15.06.2020 - grupa warstw: Wirtualne utrudnienie w ruchu. Po wysłaniu markera umożliwiono założenie własnego, wirtualnego utrudnienia w ruchu. Odcinki ulic są blokowane automatycznie.
Wszystkie wirtualne utrudnienia są widoczne w raporcie utrudnień.
Wirtualne utrudnienia użytkownika są dostępne w warstwach użytkownika w dwóch wersjach: szybciej działającej ale z uproszczoną prezentacją multipoligonów oraz wolniejszej ale z prawidłowymi multipoligonami.
Przy pomocy dotychczasowych narzędzi edycyjnych można takie wirtualne utrudnienie przekształcić w utrudnienie koordynacji inwestycji i remontów.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie (szybsza, uproszczona interpretacja multipoligonów)