pokaż opis zmiany
09.11.2010 - usprawnienie usługi: czas do rozpoczęcia i od zakończenia zgromadzenia. Do bazy danych zgromadzeń dodano kolumnę "uwagi" obecnie zawierającą informację o czasie do rozpoczęcia zgromadzenia lub o czasie od jego zakończenia.
Dodano możliwość wybrania jednocześnie wszystkich zgromadzeń.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04