pokaż opis zmiany
15.03.2011 - korekta usługi: Okręgi i obwody wyborcze do rad osiedlowych w wykazach adresowych. Do wykazów "Systemu Adresowego" i "Zestawienia powiązanego z Systemem Adresowym" dodano informacje o okręgach i obwodach wyborczych do rad osiedlowych.
Trwają prace nad aktualizacją odpowiednich warstw w SIP.

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz ulic

System Adresowy - wykaz adresów

System Adresowy - wykaz adresów

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym

Zestawienie powiązane z Systemem Adresowym


zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
zmiana dotycząca warstwy: [] Obwody wyborcze do Rad Osiedli
zmiana dotycząca warstwy: [] Okręgi wyborcze do Rad Osiedli