pokaż opis zmiany
08.10.2015 - grupa warstw: Koordynacja planowanych inwestycji i remontów.
- do grupy warstw "Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu" dodano podgrupy planowanych inwestycji i remontów wymagających koordynacji.
- powstała nowa warstwa "[] koordynacja planowanych inwestycji i remontów zawiera odcinki dróg, na których zarejestrowano więcej niż jeden planowany remont lub inwestycję.
- wykonano zestawienia tabelaryczne.

_

_

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu