pokaż opis zmiany
18.12.2015 - usprawnienie usługi: Koordynacja - oś czasu. Dodano oś czasu do usługi przeglądania planowanych inwestycji i remontów.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz