pokaż opis zmiany
23.09.2019 - usprawnienie usługi: Koordynacja inwestycji i remontów. W raportach dotyczących Koordynacji planowanych inwestycji i remontów:
- rozdzielono status daty ``w trakcie i planowane`` na ``w trakcie`` i ``planowane``
- format koumny ``zakres ``zadania`` zmieniono na text area
- w wersji administracyjnej dodano obsługę przesyłania uwag pomiedzy gestorami a administratorami.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja