pokaż opis zmiany
24.02.2011 - usprawnienie usługi: Zgromadzenia publiczne - struktura własności działek pod obiektami liniowymi. W kolumnie "działki" usługi "Zgromadzenia publiczne" dodano informację o długości odcinków obiektów liniowych w ramach poszczególnych działek. Jednocześnie umożliwiono podgląd struktury własności tychże działek. Informacje te można zobaczyć poprzez naciśnięcie przycisku "struktura własności".

Informacje o strukturze własności.

Informacje o strukturze własności.


zmiana dotycząca usługi: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04