pokaż opis zmiany
26.04.2012 - korekta usługi: zmiana wyświetlania sieci komunikacyjnych ZTM. W związku z częstymi zmianami w przebiegu linii tramwajowych i autobusowych zmieniono sposób zapisu prezentacji ich przebiegu na mapie. W chwili obecnej sieć komunikacyjna jest generowana na podstawie danych przesyłanych automatycznie z MPK do SIP. Dane te są wiązane z liniami łamanymi łączącymi przystanki. W przypadku braku takiej linii w bazie danych generowany jest odcinek łączący odpowiednie odcinki. Dzięki temu możliwe jest obecnie także wyświetlenie archiwalnego przebiegu sieci oraz ostatnich zmian. Do przystanków podpięte są wykazy obsługujących je linii w formie tabelarycznej.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego