pokaż opis zmiany
09.10.2012 - usprawnienie usługi: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. - decyzje na działkach z historii. W wykazie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dodano możliwość szukania po grupie do 20 działek. Działki należy wpisywać z separatorem w postaci przecinka, średnika, spacji lub "entera".
Na wykazie znalezionych decyzji pojawiły się także działki wydane na działkach, które uległu podziałowi, połączeniu.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.