pokaż opis zmiany
09.05.2016 - grupa warstw: warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw.
- dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw
- uzupełniono o te informacje wszystkie zestawienia tabelaryczne.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca raportu portalu SIP: Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA