pokaż opis zmiany
30.12.2015 - usprawnienie usługi: Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM. W związku z nadaniem nowych kodów przystankowych na terenie aglomeracji oraz wprowadzeniem systemu płatności PEKA dostosowano warstwę do nowych wymogów.
Zmieniono 740 przystanków i 5326 odcinków. We współpracy z ZTM wykonano pomiary GPS 92 przystanków podmiejskich. Wprowadzano na bieżąco zmiany wynikające ze zmian rozkładów jazdy.

Rozmieszczenie przystanków ZTM na terenie miasta (fragment)

Rozmieszczenie przystanków ZTM na terenie miasta (fragment)


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego