pokaż opis zmiany
18.11.2016 - grupa warstw: inwestycje/remonty ze środków 2016-2019 RO.
Do grupy ``Koordynacja planowanych robót w pasach drogowych zarządzanych przez ZDM`` dodano dwie podgrupy ``inwestycje/remonty ze środków 2016-2019 RO``
W zestawieniach tabelarycznych dotyczących inwestycji/remontów Rad Osiedli dodano kolumnę ``rada osiedla``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Koordynacja OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty