pokaż opis zmiany
25.10.2013 - usprawnienie usługi: Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
-wynik wyszukanych decyzji został pogrupowany po numerze decyzji. Do tej pory wyświetlano znalezione działki z decyzjami. Zmiana zasady wyswietlania decyzji przyspieszyła ich wyszukiwanie.
-na mapce WMS-owej dostępnej z poziomu zestawienia decyzja przedstawiona została jako jeden obiekt
-dodano możliwość zapisu danych do arkusza kalkulacyjnego xls (zapis jest aktywny tylko w sieci miejskiej)
-dodano możliwość wyłączenia z wykazu decyzji odmownych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.