pokaż opis zmiany
10.03.2011 - usługa: Mechanizm aktualizacji ciągłej automatów biletowych. Dla Zarządu Transportu Miejskiego przygotowano i przekazano usługę polegającą na możliwości aktualizacji bieżącej warstwy automatów biletowych, której jest właścicielem, poprzez panel edycyjny w internecie. Po wprowadzeniu przez ZTM nowego biletomatu, zmianie jego położenia lub danych opisowych informacja o zmianach jest przekazywana na koniec dnia automatycznie na serwer testowy w sieci miejskiej. Osoba opiekująca się warstwą w GEOPOZ-ie dokonuje weryfikacji położenia, może zaproponować korektę opisu, numeru i zgłasza do automatycznego kopiowania do internetu. Na drugi dzień propozycje zmian akceptuje lub odrzuca ZTM a automat kopiuje dane po raz kolejny do intranetu. Po ostatecznym uzgodnieniu osoba odpowiedzialna za dane biletomatów w GEOPOZ-e decyduje o publikacji na serwerze Systemu Informacji Przestrzennej.
Automaty biletowe 

Dane automatu biletowego

Dane automatu  biletowego


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego