pokaż opis zmiany
13.04.2011 - usprawnienie usługi administracyjnej: Nowe funkcje edycyjne w bazie Sanepidu. W internetowej aplikacji do edycji bazy danych PSSE w Poznaniu dodano funkcje edycyjne:
Umożliwiono wyszukiwanie po numerze NIP podmiotu.
Dla każdego oddziału wyświetlono zestawienia: .
zmiana dotycząca usługi: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI