pokaż opis zmiany
30.09.2010 - warstwa: automaty biletowe. Do grupy MPK / Zarząd Transportu Miejskiego dodano warstwę "automatów biletowych". Trwają prace nad dokładniejszym zlokalizowaniem tych obiektów.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe