pokaż opis zmiany
29.09.2016 - grupa warstw: pomniki Miasta Poznania. Rozpoczęto prace związane z przeniesieniem bazy pomników Wydziału Kultury do nowej bazy danych. Dane zostaną wkrótce uzupełnione o informacje z Wydziału Transportu i Zieleni oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle
zmiana dotycząca grupy warstw: Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby