pokaż opis zmiany
14.03.2012 - usługa: WUiA - pozytywne decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uruchomiono wstępnie usługę raportowania decyzji WUiA znajdujących się w buforze o zadanym promieniu od danego obiektu.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.