pokaż opis zmiany
30.03.2016 - usprawnienie usługi: Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM. W ramach modernizacji i dostosowania do nowych rozkładów jazdy wprowadzono 109 nowych przystanków, 50 nowych odcinków, zweryfikowano i zmieniono 290 przystanków, zweryfikowano 655 odcinków.

Linia podmiejska w Owińskach

Linia podmiejska w Owińskach


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego