Koordynacja planowanych inwestycji i remontˇw - wykaz        Powrˇt do strony g│ˇwnej

zmie˝ styl:
standard
czytaj opis
edycja
kolizje
podaj zakres dat (w formacie 20-06-2019)
od do

znaleziono w 26 warstwach 1638 planowanych inwestycji i remontˇw, w tym 1577(96.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (1638-liczba znalezionych utrudnie˝)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontˇw - wykaz
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
wykres na osi czasu
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
918 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Huby Moraskie 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby Moraskie 
- kana│y grawitacyjne: DN 200 mm, d│. 4812 m DN 250 mm, d│. 425 m DN 300 mm, d│. 141 m DN 350 mm, d│. 442 m DN 400 mm, d│. 717 m - przepompownia Âciekˇw P7 - zakup dzia│ki pod przepompowniŕ - przy│▒cza - ok. 102 szt. 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
5 
2019-02-25 13:55:27 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-03-01
2019-07-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
919 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Hulewiczˇw 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Hulewiczˇw, Obornicka, Drwŕskiego 
I - wybudowanie brakuj▒cego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokoÂci ul. Hulewiczˇw + wodoci▒g w ul. Hulewiczˇw z wpiŕciem do ul. Obornickiej  
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
8 
2019-01-03 11:30:22 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
922 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Janikowska 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Janikowskiej 
II etap (1250 m sieci + 9 szt. przy│▒czy)  
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-10-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
930 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Sieradzkiej, Przepiˇrczej, Gi┐yckiej, Gŕsiej i Kaczej 
Wymiana wodoci▒gˇw: - DN300 z rur stalowych w ul. Sieradzkiej, Przepiˇrczej i Gi┐yckiej na d│. ok. 1050m, - DN150 na DN300 w ul. Gi┐yckiej na d│. ok. 265m, - DN150 w ul. Gŕsiej i Kaczej na d│. ok. 250m. Wymiana przy│▒czy wodoci▒gowych wraz z rozdzia│em wspˇlnych instalacji: - DN25 - szt. 13 o │▒cznej d│. ok. 180m, - DN32 - szt. 9 o │▒cznej d│. ok. 140m, - DN50 - szt. 1 o d│. ok. 45m. Przepiŕcie przy│▒czy - 19 szt. Budowa wodoci▒gu DN300 w ul. Kopanina na d│. ok. 75m. Wy│▒czenie z eksploatacji ist. wodoci▒gu DN300 na d│. ok. 250m przebiegaj▒cego po gruntach prywatnych w rejonie ul. Przepiˇrczej oraz zamulenie pozosta│ych wymienianych wodoci▒gˇw. 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
5 
2019-02-12 10:50:59 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
931 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ulicach Gŕsiej, Kaczej i Gi┐yckiej 
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy│▒czami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Ârednicy 200mm i d│ugoÂci ok.425m. Budowa przy│▒czy do granicy dzia│ki - 31szt. o │▒cznej d│ugoÂci ok. 135m. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
932 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Karpia 
 
Pozna˝ - modernizacja g│owicy gˇrnej syfonu przy ul. Karpiej 
Modernizacja gˇrnej g│owicy syfonu  
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
5 
2019-02-22 11:28:20 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
934 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kminkowa 
Kminkowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap II 
ETAP II Budowa: ruroci▒gi t│oczne: DN 90 mm, d│. ok.1456m; DN110mm, d│. ok. 384m; DN180mm, d│. ok. 142m; DN250mm,d│. ok. 1024m; - kana│y grawitacyjne:DN 200mm,d│. ok. 5387m; DN250mm, d│. ok. 510m; DN 300mm, d│. ok. 978m; DN 350mm, d│. ok. 1590m; - przepompownie Âciekˇw: P8, P9, P10, P11, P21  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-06-01
2020-09-30 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
935 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kobylepole 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul.: Kobylepole, Darzy˝ska, Darzyborska 
Budowa sieci wodoci▒gowe DN 250 mm o d│. 1 285 m i wodoci▒gu DN 150 mm o d│. 600m, wraz z przy│▒czami (35 szt)  
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
6 
2019-01-08 13:01:29 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-05-19
2020-03-29 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
936 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Cytrynowa 
Cytrynowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni istniej▒cego Kolektora Umultowskiego 
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, d│. ok.1335m na nastŕpuj▒cych odcinkach: 1. Zachodni odcinek ul. Wid│akowej, pˇ│nocny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie drogi odchodz▒ce na wschˇd od ul. Zagajnikowej, ul. Žlazowa 2. Po│udniowy odcinek ul. Zagajnikowej 3. Droga odchodz▒ca na po│udnie od ul. Jasne B│onie 4. Odcinki ul. Pomara˝czowej. 5. Odcinek ul. Cytrynowej 
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
9 
2019-05-21 10:37:27 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-09-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
940 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Zygalskiego  
Žwierczewo 
Pozna˝ - sieŠ wodociagowa na terenie Žwierczewa 
Budowa wodoci▒gu DN 100 mm w ul. Go│uchowskiej, ul. »erkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygolskiego i ul. Kunickiego o d│. 114 m 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
9 
2019-01-08 14:44:59 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
949 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. Wielkopolska 
Strona pˇ│nocna 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona pˇ│nocna  
Wymiana sieci wodoci▒gowej o d│. ok 939 m DN 180 mm z rur PE. W zakresie planowanej inwestycji nale┐y dokonaŠ wymiany istniej▒cych przy│▒czy (15 sztuk) na przy│▒cza z rur PE. 
2015-10-09 14:09:08 
artrut 
4 
2017-11-28 10:01:14 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
950 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al..SolidarnoÂci 
po│udniowa nitka al. SolidarnoÂci pomiŕdzy al. SolidarnoÂci 42 (CH Kaufland), a al. SolidarnoÂci 46 (biurowiec MetLife - Winogrady Business Center) 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w Al. SolidarnoÂci 
Budowa wodoci▒gu DN 150 mm o d│. ok. 30 m 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2017-11-28 10:03:00 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
951 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. SolidarnoÂci 
inwestycja punktowa, renowacja komory znajduj▒cej siŕ w chodniku przy al. SolidarnoÂci (wspˇ│rzŕdne geograficzne: 52░26\`07.8\"N 16░54\`53.1\"E) 
Pozna˝ - komora wodoci▒gowa w Alejach SolidarnoÂci 
Modernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000 i 1 zasuwa DN250)  
2015-11-02 12:40:39 
artrut 
5 
2017-11-28 15:09:19 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-09-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
954 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Ba│tycka 
odcinek ok. 910,00 m od skrzy┐owania z ul. Syreni▒ w stronŕ skrzy┐owania z ul. Janikowsk▒ 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ulicy Ba│tyckiej 
Renowacja wodoci▒gu o Ârednicy DN = 400 mm o d│ugoÂci 910 m (rŕkaw ciasnopasowy), z 2 szt. odpowietrznikˇw, remontem komˇr, wymiana zasuw na odwodnieniach szt. 2, prze│aczenie przy│▒czy DN = 150 mm szt 2  
2015-09-28 15:27:45 
artrut 
3 
2019-04-15 14:10:42 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
956 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Bazyliowa 
Bazyliowa  
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap I 
ETAP I Budowa: ruroci▒gi t│oczne: DN 90 mm. d│. ok. 442m; DN 110 mm, d│. ok. 262m; DN 125 mm, d│.ok. 449m; DN 250 mm d│. ok. 133m; - kana│y grawitacyjne: DN 200 mm, d│.ok. 5775m; DN 300 mm, d│. ok. 1340m; DN600 mm, d│. ok. 1402m; DN 800mm, d│.ok. 1784m; - przepompownie Âciekˇw: P15, P16, P22, P24  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2019-01-08 15:04:56 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
957 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Beskidzka 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Beskidzkiej  
Budowa wodoci▒gu DN 180mm o d│. ok. 330 m; Niezale┐ne przy│▒cza wodoci▒gowe - 2 szt. do dzia│ek niezabudowanych, 3 szt. do dzia│ek zabudowanych 
2015-10-26 12:40:33 
maciej_b 
5 
2019-01-11 14:25:28 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
965 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Browarna 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ul.Radziwoja, Sŕdziwoja, Browarnej, Mogile˝skiej i Mi˝skiej 
Budowa kana│u sanitarnego DN 200 mm d│. 610 m, 19 szt przy│▒czy, przepompownia Âciekˇw PŽ - 1 szt., r.t│oczny Dn 75 mm o d│ugoÂci 175 mw ulicach Radziwoja, Ziemowita, Janis│awy, Browarnej, Mi˝skiej, Mogile˝skiej 
2015-10-13 11:52:09 
artrut 
4 
2019-02-05 13:43:38 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
967 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Bukowska 
wymiana magistrali w ul. Bukowskiej od skrzy┐owania z ul. Przybyszewskiego do skrzy┐owania z ul. Grochowsk▒ 
Pozna˝ - magistrala wodoci▒gowa w ul. Bukowskiej 
- ulica Bukowska: wymiana magistrali wodoci▒gowej DN 300 mm z rur azbesto-cementowych, d│. ok. 795m wraz z prze│▒czeniami - ulice boczne wymiana sieci wodoci▒gowej z rur azbesto-cementowych d│. 787,17 m - prze│▒czenie wszystkich przy│▒czy wodoci▒gowych 
2015-10-23 14:46:31 
artrut 
12 
2019-02-05 12:47:08 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-31
2020-03-13 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
968 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. LeÂnych Skrzatˇw, ul. Bukowska 
ul. LeÂnych Skrzatˇw, ul. Bukowska 248-254 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. LeÂnych Skrzatˇw i Bukowskiej 248-254 
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Ârednicy: * 200mm i d│ugoÂci ok.235m, * 250mm i d│ugoÂci ok.270m, * 400mm i d│ugoÂci ok.225m, - przy│▒czy do granicy dzia│ki - 5 szt.  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
4 
2019-04-17 09:09:28 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
971 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Ceglana 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa i kanalizacja sanitarne w ul. Ceglanej 
Budowa sieci wodoci▒gowej w ul. Ceglanej: DN 50 mm, d│. 170 m wraz z przy│▒czami - 2 szt. Przy│▒cza t│oczne kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglanej: DN 50 mm, d│. 260 m - 2 szt. - DN 150 mm, d│. 550 m - DN 50 mm, d│. 180m - przy│▒cza - 2 szt. DN50mm i d│ugoÂci ok. 180m.  
2015-10-23 14:03:54 
artrut 
5 
2019-01-28 12:41:09 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
972 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Žnie┐na, Chmurna 
 
Pozna˝-kanalizacja sanitarna w ul. Žnie┐nej i ul. Chmurnej 
Kanalizacja sanitarna DN 200, d│ugoŠ 320 m i 19 szt. przy│▒czy 
2015-10-01 12:43:34 
artrut 
3 
2019-01-15 10:33:09 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
zako˝czone 
2018-06-01
2019-05-31 


->kolizje
973 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Chociszewskiego 
 
Pozna˝ - magistrala wodoci▒gowa w ul. Chociszewskiego 
Wymiana magistrali DN 300 mm na d│. ok. 250 m  
2015-11-02 11:13:28 
artrut 
5 
2018-05-16 13:11:32 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2024-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
976 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Cmentarna, Rzepi˝ska 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Rzepi˝skiej i Cmentarnej. 
Budowa sieci wodoci▒gowej w ul. Rzepi˝skiej i Cmentarnej oraz drodze bocznej od ul. Rzepi˝skiej dz. nr 113/1 (obrŕb Junikowo ark. 25): DN 100 mm, d│. 445 m wraz z przy│▒czami do dz. zabud. - 11 szt., do dz. niezabud. - 4 szt. 
2015-10-29 08:15:36 
artrut 
5 
2019-01-14 13:04:35 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
zako˝czone 
2018-05-23
2019-05-23 


->kolizje
980 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Czeremchowa 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Czeremchowej  
Budowa trzech odcinkˇw sieci wodoci▒gowej o │▒cznej d│ugoÂci L=303,5 m o zag│ŕbieniu1,13 - 2,2 m wraz z zabudow▒ zasuw i hydrantˇw, przepiŕciem istniej▒cych przy│▒czy (5 szt) oraz budow▒ nowych przy│▒czy wodoci▒gowych (3 szt).  
2015-10-27 08:55:29 
artrut 
7 
2019-04-17 09:12:19 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
zako˝czone 
2018-06-01
2019-05-23 


->kolizje
981 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Czeremchowa 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ul. Czeremchowej  
Budowa kanalizacj sanitarnej o Ârednicy DN200 mm o │▒cznej d│ugoÂci ok L=496,5 m i zag│ŕieniu 2-3,5 m wraz z wymian▒ istniej▒cego kana│u DN250, L=6,5 m oraz budow▒ przy│▒czy kanalizacyjnych (18 szt). 
2015-10-08 14:45:04 
artrut 
8 
2019-04-17 09:14:53 
             
od 1  (1638-liczba znalezionych utrudnie˝)

czas dostŕpu do bazy: 1561056531.8616 sec