Koordynacja planowanych inwestycji, remontˇw, imprez sportowych i zgromadze˝ pubicznych - wykaz        Powrˇt do strony g_ˇwnej

   wygeneruj link w pasku przegl▒darki
zmie˝ styl:
standard
czytaj opis,
edycja,
kolizje,
podaj zakres dat (w formacie 29-02-2020)
od do
poka┐

znaleziono w 84 warstwach 12872 planowanych inwestycji i remontˇw, w tym 11363(88.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (700 stron) od 1  (6996-liczba znalezionych utrudnie˝)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontˇw, imprez sportowych i zgromadze˝ pubicznych - wykaz
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
wykres na osi czasu

po frazie
tak nie
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
918 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Huby Moraskie 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby Moraskie 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
5 
2019-09-23 11:56:01 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-06-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
919 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Hulewiczˇw 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Hulewiczˇw, Obornicka, Drwŕskiego 
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
9 
2020-01-22 14:03:42 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
922 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Janikowska 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Janikowskiej 
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2021-10-01
2022-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
930 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Kacza 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Sieradzkiej, Przepiˇrczej, Gi┐yckiej, Gŕsiej i Kaczej 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
6 
2019-10-03 09:20:29 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
931 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Kacza 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ulicach Gŕsiej, Kaczej i Gi┐yckiej 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
932 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Karpia 
 
Pozna˝ - modernizacja g│owicy gˇrnej syfonu przy ul. Karpiej 
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
5 
2019-02-22 11:28:20 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
934 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Kminkowa 
Kminkowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap II 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2021-04-01
2022-09-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
935 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Kobylepole 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul.: Kobylepole, Darzy˝ska, Darzyborska 
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
7 
2019-11-13 08:39:34 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
w trakcie 
2019-05-19
2020-03-29 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
936 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Cytrynowa 
Cytrynowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni istniej▒cego Kolektora Umultowskiego 
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
9 
2019-05-21 10:37:27 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
 
planowane 
2020-10-01
2022-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
940 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Zygalskiego  
Žwierczewo 
Pozna˝ - sieŠ wodociagowa na terenie Žwierczewa 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
10 
2019-11-13 08:44:19 
                           
strona (700 stron)
   od 1  (6996-liczba znalezionych utrudnie˝)

czas dostŕpu do bazy: 1582965736.1168 sec