Koordynacja planowanych inwestycji i remontˇw - wykaz        Powrˇt do strony g_ˇwnej

zmie˝ styl:
standard
czytaj opis
edycja
kolizje
podaj zakres dat (w formacie 22-09-2018)
od do

znaleziono w 26 warstwach 1556 planowanych inwestycji i remontˇw, w tym 1495(96.1%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (1556-liczba znalezionych utrudnie˝)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontˇw - wykaz
wykres na osi czasu
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
918 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Huby Moraskie 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby Moraskie 
Budowa kanalizacji sanitarnej: grawitacja: D 200 mm - d│. ca. 5727 m D 250 mm - d│. ca. 425 m D 300 mm - d│. ca. 141 m D 350 mm - d│. ca. 442 m D 400 mm - d│. ca. 717 m, ruroci▒g t│oczny: D 125 mm - d│. ca. 254 m Budowa przepompowni Âciekˇw P7. Budowa przy│▒czy kanalizacyjnych, oko│o 102 szt. 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
4 
2017-11-28 08:35:16 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-03-01
2019-07-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
919 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Hulewiczˇw 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Hulewiczˇw, Obornicka, Drwŕskiego 
I etap - wybudowaniem brakuj▒cego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokoÂci ul. Hulewiczˇw + wodoci▒g w ul. Hulewiczˇw z wpiŕciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE  
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
6 
2018-04-10 14:39:45 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
922 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Janikowska 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Janikowskiej 
II etap (1250 m sieci + 9 szt. przy│▒czy)  
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
924 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Jarowa 
Jarowa 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci▒gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Porŕba, Urocza, Kopcowa, Jasne B│onie  
2015-10-26 09:36:32 
artrut 
6 
2018-04-10 14:44:20 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-10-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
930 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Sieradzkiej, Przepiˇrczej, Gi┐yckiej, Gŕsiej i Kaczej 
Wymiana wodoci▒gˇw: DN150 w ul. Gŕsiej i Kaczej na d│. ok. 250 m 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
4 
2017-11-22 11:06:11 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
931 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kacza 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ulicach Gŕsiej, Kaczej i Gi┐yckiej 
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy│▒czami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Ârednicy 200mm i d│ugoÂci ok.425m. Budowa przy│▒czy do granicy dzia│ki - 31szt. o │▒cznej d│ugoÂci ok. 135m. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2018-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
932 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Karpia 
 
Pozna˝ - modernizacja g│owicy gˇrnej syfonu przy ul. Karpiej 
Modernizacja gˇrnej g│owicy syfonu  
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
4 
2018-04-09 14:33:45 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
934 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kminkowa 
Kminkowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap II 
ETAP II Budowa: ruroci▒gi t│oczne: DN 90 mm, d│. ok.1456m; DN110mm, d│. ok. 384m; DN180mm, d│. ok. 142m; DN250mm,d│. ok. 1024m; - kana│y grawitacyjne:DN 200mm,d│. ok. 5387m; DN250mm, d│. ok. 510m; DN 300mm, d│. ok. 978m; DN 350mm, d│. ok. 1590m; - przepompownie Âciekˇw: P8, P9, P10, P11, P21  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-06-01
2020-09-30 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
935 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kobylepole 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul.: Kobylepole, Darzy˝ska, Darzyborska 
Budowa wodoci▒gu o Ârednicy DN = 300 mm o d│ugoÂci l = 1 370 m i o Ârednicy DN = 150 mm o d│ugoÂci l = 2170m  
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
5 
2017-11-22 12:18:44 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
936 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Cytrynowa 
Cytrynowa 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni istniej▒cego Kolektora Umultowskiego 
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, d│. ok.1738m na nastŕpuj▒cych odcinkach: 1. Zachodni odcinek ul. Wid│akowej, pˇ│nocny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie drogi odchodz▒ce na wschˇd od ul. Zagajnikowej, ul. Žlazowa 2. Po│udniowy odcinek ul. Zagajnikowej 3. Droga odchodz▒ca na po│udnie od ul. Jasne B│onie 4. Odcinki ul. Pomara˝czowej. 5. Odcinek ul. Cytrynowej 6. Rejon miŕdzy ul. Bo┐ydara a ul. Daktylow▒  
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
5 
2017-11-28 09:42:12 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
937 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Jasne B│onie 
Jasne B│onie  
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci▒gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Porŕba, Urocza, Kopcowa, Jasne B│onie  
2015-10-23 15:42:21 
artrut 
5 
2018-04-16 14:15:05 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
938 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Kopcowa 
Kopcowa 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Uroczej. 
Budowa 1720m sieci wodoci▒gowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Porŕba, Urocza, Kopcowa, Jasne B│onie  
2015-10-23 15:58:22 
artrut 
9 
2018-04-16 13:05:26 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-09-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
940 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Zygalskiego  
Žwierczewo 
Pozna˝ - sieŠ wodociagowa na terenie Žwierczewa 
Budowa wodociagu w ul. Go│uchowskiej, ul. »erkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygalskiego o ul. Kunickiego o d│. 114 m 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
7 
2018-05-16 13:02:36 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
949 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. Wielkopolska 
Strona pˇ│nocna 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona pˇ│nocna  
Wymiana sieci wodoci▒gowej o d│. ok 939 m DN 180 mm z rur PE. W zakresie planowanej inwestycji nale┐y dokonaŠ wymiany istniej▒cych przy│▒czy (15 sztuk) na przy│▒cza z rur PE. 
2015-10-09 14:09:08 
artrut 
4 
2017-11-28 10:01:14 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
950 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al..SolidarnoÂci 
po│udniowa nitka al. SolidarnoÂci pomiŕdzy al. SolidarnoÂci 42 (CH Kaufland), a al. SolidarnoÂci 46 (biurowiec MetLife - Winogrady Business Center) 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w Al. SolidarnoÂci 
Budowa wodoci▒gu DN 150 mm o d│. ok. 30 m 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2017-11-28 10:03:00 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
951 

edycja
wszystkie odcinki zadania
al. SolidarnoÂci 
inwestycja punktowa, renowacja komory znajduj▒cej siŕ w chodniku przy al. SolidarnoÂci (wspˇ│rzŕdne geograficzne: 52░26\`07.8\"N 16░54\`53.1\"E) 
Pozna˝ - komora wodoci▒gowa w Alejach SolidarnoÂci 
Modernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000 i 1 zasuwa DN250)  
2015-11-02 12:40:39 
artrut 
5 
2017-11-28 15:09:19 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
954 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Ba│tycka 
odcinek ok. 910,00 m od skrzy┐owania z ul. Syreni▒ w stronŕ skrzy┐owania z ul. Janikowsk▒ 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ulicy Ba│tyckiej 
Renowacja wodoci▒gu o Ârednicy DN = 400 mm o d│ugoÂci 910 m (rŕkaw ciasnopasowy), z 2 szt. odpowietrznikˇw, remontem komˇr, wymiana zasuw na odwodnieniach szt. 2, prze│aczenie przy│▒czy DN = 150 mm szt 2  
2015-09-28 15:27:45 
artrut 
2 
2017-11-28 15:26:38 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
956 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Bazyliowa 
Bazyliowa  
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap I 
ETAP I Budowa: ruroci▒gi t│oczne: DN 90 mm. d│. ok. 442m; DN 110 mm, d│. ok. 262m; DN 125 mm, d│.ok. 449m; DN 250 mm d│. ok. 133m; - kana│y grawitacyjne: DN 200 mm, d│.ok. 5775m; DN 300 mm, d│. ok. 1340m; DN600 mm, d│. ok. 1402m; DN 800mm, d│.ok. 1784m; - przepompownie Âciekˇw: P15, P16, P22, P24  
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 15:28:59 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
957 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Beskidzka 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w ul. Beskidzkiej  
Budowa wodoci▒gu DN 180mm o d│. ok. 330 m  
2015-10-26 12:40:33 
artrut 
3 
2017-11-28 15:30:39 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
965 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Browarna 
 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w ul.Radziwoja, Sŕdziwoja, Browarnej, Mogile˝skiej i Mi˝skiej 
budowa kana│u sanitarnegi o Ârednicy DN = 200 mm o d│ugoÂci l = 520 m, 11 szt przy│▒czy 
2015-10-13 11:52:09 
artrut 
3 
2017-11-29 14:20:32 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2021-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
967 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Bukowska 
wymiana magistrali w ul. Bukowskiej od skrzy┐owania z ul. Przybyszewskiego do skrzy┐owania z ul. Grochowsk▒ 
Pozna˝ - magistrala wodoci▒gowa w ul. Bukowskiej 
Budowa (wymiana) magistrali wodoci▒gowej DN 300 mm, d│. ok. 790 m  
2015-10-23 14:46:31 
artrut 
11 
2017-11-29 14:23:10 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
968 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. LeÂnych Skrzatˇw, ul. Bukowska 
ul. LeÂnych Skrzatˇw, ul. Bukowska 248-254 
Pozna˝ - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. LeÂnych Skrzatˇw i Bukowskiej 248-254 
Projekt i budowa: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Ârednicy: * 200mm i d│ugoÂci ok.360m, * 250mm i d│ugoÂci ok.270m, * 400mm i d│ugoÂci ok.225m, - przy│▒czy do granicy dzia│ki - 7 szt. 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-29 14:25:54 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
971 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Ceglana 
 
Pozna˝ - sieŠ wodoci▒gowa w rejonie ul. Ceglanej 
Budowa sieci wodoci▒gowej w ul. Ceglanej oraz dz. nr 1 (obrŕb Gˇrczyn, ark. 20), 4/12 (obrŕb Junikowo, ark. 52): - DN 150 mm, d│. 550 m - DN 50 mm, d│. 180m - przy│▒cza - 2 szt. DN50mm i d│ugoÂci ok. 180m.  
2015-10-23 14:03:54 
artrut 
4 
2017-11-29 14:29:31 
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
972 

edycja
wszystkie odcinki zadania
ul. Žnie┐na, Chmurna 
 
Pozna˝-kanalizacja sanitarna w ul. Žnie┐nej i ul. Chmurnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, d│. ca. 550 m i przy│▒czy kanalizacyjnych, oko│o 10 sztuk. 
2015-10-01 12:43:34 
artrut 
2 
2017-11-29 14:31:15 
planowane remonty AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-05-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
973 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Chociszewskiego 
 
Pozna˝ - magistrala wodoci▒gowa w ul. Chociszewskiego 
Wymiana magistrali DN 300 mm na d│. ok. 250 m  
2015-11-02 11:13:28 
artrut 
5 
2018-05-16 13:11:32 
             
od 1  (1556-liczba znalezionych utrudnie˝)

czas dostŕpu do bazy: 1537642819.0564 sec