Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przegl±darki
zmień styl:
standard
czytaj opis,
edycja,
kolizje,
podaj zakres dat (w formacie 25-06-2022)
od do
pokaż uzgodnienie ZUD[NR/ROK]

znaleziono w 92 warstwach 13722 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12179(88.8%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (566 stron) od 1  (5660-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
wy¶wietl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
wykres na osi czasu

po frazie
tak nie
planowane inwestycje PIM 
 
OK 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-05-05
2022-11-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 1873/2019 pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1350 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Naramowicka 
 
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - od pętli Wilczak do Naramowic 
2015-10-02 13:17:42 
katali 
15 
2022-05-25 11:13:15 
planowane inwestycje PIM 
 
OK 
etap projektowania 
w trakcie 
2017-01-01
2022-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1356 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Szel±gowska, Garbary 
 
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary / Estkowskiego 
2015-10-02 12:55:25 
katali 
10 
2022-03-09 13:30:24 
planowane inwestycje PIM 
 
OK 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1453 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
2015-10-05 11:24:04 
katali 
15 
2022-05-24 13:18:07 
planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA 
 
OK 
 
w trakcie 
2016-10-01
2022-10-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1623 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Nowe Miasto  
ul. Starołęcka 2/4 
Budowa przył±cza sieci cieplnej 
2015-10-12 13:27:39 
tomsko 
3 
2020-11-05 12:45:37 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2024-01-01
2024-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1983 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
os. Zwycięstwa 
os. Zwycięstwa 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-28 10:10:58 
hanbyc 
4 
2020-09-14 13:55:17 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2023-04-30
2023-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1985 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Owsiana, Zbożowa, Jęczmienna, Ozimina, Zagonowa, Starowiejska, Gronowa Winogrady II etap 
Owsiana, Zbożowa, Jęczmienna, Ozimina, Zagonowa, Starowiejska, Gronowa Winogrady II etap 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-21 00:00:00 
hanbyc 
 
2019-12-23 09:01:37 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2023-03-01
2023-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1990 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
¶w. Czesława 
¶w. Czesława 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-28 09:38:15 
hanbyc 
2 
2019-12-23 10:03:45 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2023-01-01
2023-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1991 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Kolejowa 
Kolejowa 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-27 13:44:44 
hanbyc 
2 
2020-02-11 14:20:22 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2023-04-01
2023-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1992 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Jana Henryka D±browskiego 
Jana Henryka D±browskiego, od Rosevelta do Przybyszewskiego 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-26 11:23:47 
hanbyc 
3 
2019-12-23 10:07:23 
planowane remonty PSG 
 
OK 
 
planowane 
2023-04-01
2023-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1993 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Reymonta 
Reymonta 
modernizacja sieci gazowej 
2015-10-26 11:21:38 
hanbyc 
3 
2019-12-23 10:48:33 
                           
strona (566 stron)
   od 1  (5660-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 30.271967 sec