Wydzia│ Kultury, Wydzia│ Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pami▒tkowe, rze╝by - administratorzy        Powrˇt do strony g_ˇwnej

   wygeneruj link w pasku przegl▒darki
zmie˝ styl:
standard
edycja,
                            strona (34 stron) od 1  (850-liczba znalezionych pomnikˇw)
Wydzia│ Kultury, Wydzia│ Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pami▒tkowe, rze╝by - administratorzy
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
zdjŕcie


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Karola Marcinkowskiego, twˇrcy pracy organicznej 
2005 
S. Radwa˝ski 
Stan bardzo dobry 
Al. Karola Marcinkowskiego / ul. 23 Lutego 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
ziele˝ towarzysz▒ca 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
G│az 

galeria

baza WK
G│az upamiŕtniaj▒cy O. Honoriusza Kowalczyka 
2000 
J. Petruk 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci (przy koÂciele Dominikanˇw) 
 
OK 
Zarz▒d Drˇg Miejskich 
koszty energii elektrycznej 
wczeÂniej na podstawie Zarz▒dzenia nr 47/2006/K Prezydenta Miasta Poznania z dn.25 lipca 2006r., aktualnie nr 171/2016/P z dn.23 lutego 2016r. 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

../wizualizacja/pomniki/3/wk_3.JPG galeria

baza WK
Pomnik Polskiego Pa˝stwa Podziemnego 
2007 
M. Kulpa 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci / Wieniawskiego 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

../wizualizacja/pomniki/4/wk_4.JPG galeria

baza WK
Pomnik prof. Edwarda Taylora 
2011 
W. Koronowski 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci 10 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

../wizualizacja/pomniki/5/wk_5.JPG galeria

baza WK
Pomnik prof. Zbigniewa Zakrzewskiego 
2011 
W. Koronowski 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci 10 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Stanis│awa Miko│ajczyka 
1995 
J. Soboci˝ski 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci 16/18 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
G│az 

galeria

baza WK
G│az upamiŕtniaj▒cy w│▒czenie Wielkopolski do regionˇw Unii Europejskiej 
01.05.2004 
 
Stan bardzo dobry 
Al. Niepodleg│oÂci 16/18 (przy UW) 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik bohaterˇw walk o niepodleg│oŠ w latach 1918-1920 
2008 
 
Stan bardzo dobry 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
bie┐▒ce utrzymanie na podstawie porozumienia z Urzŕdem Wojewˇdzkim z dnia 24.12.2015r. 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx


edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Bohaterˇw ZWM 
1975 
 
Stan bardzo dobry 
Cytadela 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
10 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Saperˇw 
 
J. M. Jakˇb 
Stan zadowalaj▒cy 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
11 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
G│az 

galeria

baza WK
G│az upamiŕtniaj▒cy Profesora Jaros│awa Maszewskiego 
 
 
Stan bardzo dobry 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
12 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
G│az 

../wizualizacja/pomniki/12/wk_12.JPG galeria

baza WK
Postument z tablic▒ o tytule "Aleja Republik" 
 
 
Stan z│y 
Cytadela 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
13 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
G│az 

../wizualizacja/pomniki/13/wk_13.JPG galeria

baza WK
Postument z grobu gen. Grollmana z tablic▒ o tytule "Aleja Braterstwa Broni" 
 
 
Stan z│y 
Cytadela 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
14 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Popiersie 

../wizualizacja/pomniki/14/wk_14.JPG galeria

baza WK
Popiersie Zygmunta Berlinga 
 
 
Stan zadowalaj▒cy 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
15 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Popiersie 

../wizualizacja/pomniki/15/wk_15.JPG galeria

baza WK
Popiersie Georgija Gierasimowicza Bondara 
 
 
Stan dobry 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
16 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik gen. W. Czujkowa, dowˇdcy VIII Armii Gwardii 
1982 
M. Banasiewicz 
Stan zadawalaj▒cy 
Cytadela 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
17 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Cytadelowcˇw 
1965 
R. Skupin 
Stan bardzo dobry 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
18 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik nagrobny 

galeria

baza WK
Mauzoleum ┐o│nierzy rosyjskich 
1930 
W. D. Borkiewicz-Szukowski 
Stan zadowalaj▒cy (nadzˇr MKZ) 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
19 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik nagrobny 

galeria

baza WK
Pomnik kpt. Czes│awa Pobˇg-Prusinowskiego 
 
 
Stan zadowalaj▒cy 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
20 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik nagrobny 

galeria

baza WK
Pomnik nagrobny gen. bryg. Oswalda Franka, dowˇdcy VII Korpusu w Poznaniu 
1934 
 
Stan dobry (nadzˇr MKZ) 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
bie┐▒ce utrzymanie na podstawie porozumienia z Urzŕdem Wojewˇdzkim z dnia 24.12.2015r. 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
21 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik poÂwiŕcony ┐o│nierzom, poleg│ym podczas niemieckiego bombardowania Bazy Lotniczej úawica, w dniu 1 wrzeÂnia 1939r. 
1963 (remont 1999) 
R. Skupin 
Stan dobry 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
bie┐▒ce utrzymanie na podstawie porozumienia z Urzŕdem Wojewˇdzkim z dnia 24.12.2015r. 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
22 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik poÂwiŕcony ┐o│nierzom 57 Pu│ku Piechoty Wielkopolskiej, poleg│ym w obronie Ojczyzny we wrzeÂniu 1939r. 
1974 
J. Ormowski 
Stan zadawalaj▒cy 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
pe│ny zakres opieki 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
23 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik poÂwiŕcony poleg│ym ┐o│nierzom z 3 Pozna˝skiego Pu│ku Lotniczego 
1989(?) 
R. Skupin 
Stan bardzo dobry 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
bie┐▒ce utrzymanie na podstawie porozumienia z Urzŕdem Wojewˇdzkim z dnia 24.12.2015r. 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
24 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik / Nagrobek 
baza WKPomniki ofiar terroru hitlerowskiego 
 
 
Stan bardzo dobry 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
brak danych 
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
25 

edycja,
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
POMNIKI (popiersia, obeliski, g│azy itp.) 
Pomnik 

galeria

baza WK
Pomnik Ofiar 1939 - 1956 
1964 
R. Skupin 
Stan bardzo dobry 
Cytadela (cmentarz) 
 
OK 
Zarz▒d Zieleni Miejskiej 
bie┐▒ce utrzymanie na podstawie porozumienia z Urzŕdem Wojewˇdzkim z dnia 24.12.2015r. 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                           
strona (34 stron)
   od 1  (850-liczba znalezionych pomnikˇw)

czas dostŕpu do bazy: 3.609595 sec