pokaż opis zmiany
12.11.2015 - usprawnienie usługi: status daty w Koordynacji inwestycji i remontów. Do zestawień tabelarycznych Koordynacji planowanych inwestycji i remontów dodano kolumnę z informacją o statusie wynikającym z dat rozpoczęcia i zakończenia utrudnienia (planowane, w trakcie, zakończone).

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz