pokaż opis zmiany
14.03.2006 - korekta usługi: Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych. 14.03.2006 - Rozpoczęto prace związane z weryfikacją spójności baz adresowych Wydziałów Urzędu Miasta z bazą adresową ZGiKM GEOPOZ. Udostępniono wykaz dopuszczalnych nazw ulic, osiedli, wykaz istniejących punktów adresowych ZGiKM GEOPOZ oraz wykazy Wydziału Spraw Obywatelskich (łącznie z analizą ich spójnosci z bazą ZGiKM) - nazwy, adresy.
zmiana dotycząca usługi: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ