Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz        Powrˇt do strony g│ˇwnej

zmie˝ styl:
standard
historia
edycja
odcinki
poka┐ kolizje z planowanymi inwestycjami i remontami
znaleziono w 7 warstwach 308 realizowanych zada˝, w tym 304 (98.7%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (308-liczba znalezionych zada˝)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
2999 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
 
projekt zagospodarowania pˇ│nocnej strony ul. Trzemesze˝skiej budowa zatoczek parkingowych i chodnikˇw 
ul. Trzemesze˝ska (strona pˇ│nocna) 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:13:55 
romjac 
6 
2019-01-15 14:57:33 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3025 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
Podolany 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Na│ŕczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubie˝skiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
ul. Na│ŕczowska 
Etap na odc. ul. Lubie˝ska - ul. Krynicka 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:15:17 
romjac 
6 
2019-01-15 14:59:51 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3035 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Szczepankowo, ul. Skibowa 
u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:16:39 
romjac 
9 
2019-01-15 15:02:05 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3036 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051-04, 60016-6050-0861-15104 
Nowe Winogrady Po│udnie 
budowa brakuj▒cego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokoÂci blokˇw PTBS (Os. Nowe Winogrady Po│udnie) 
ul. Murawa 
po zachodniej stronie ul. Murawa wzd│u┐ blokˇw PTBS 
budowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:17:31 
romjac 
9 
2019-01-16 11:16:42 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3087 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/045 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa ul. Žw. Wawrzy˝ca 
ul. Žw. Wawrzy˝ca 
odc. od ul. »eromskiego do ul. Pu│askiego 
 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:18:53 
romjac 
7 
2019-01-16 11:25:46 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2017-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3088 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/022/08 (Wydzia│ ZN) 
 
Ciek Gˇrczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania 
ul. Opolska 
przepust na cieku Gˇrczynka w ul. Opolskiej 
 
2016-02-05 10:52:35 
2018-10-08 12:39:09 
romjac 
7 
2018-11-21 10:53:17 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3089 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/046/01 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa zintegrowanego wŕz│a transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez liniŕ kolejow▒ E20 
ul. Grunwaldzka 
nad lini▒ kolejow▒ Pozna˝ - Berlin w ci▒gu ul. Grunwaldzkiej 
prace projektowe PFU 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-18 12:56:48 
romjac 
9 
2019-01-16 12:33:03 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3090 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/048/01 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa przejÂcia podziemnego w ul. Milcza˝skiej 
ul. Milcza˝ska 
 
prace projektowe, roboty 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-18 12:59:28 
romjac 
8 
2019-01-16 12:46:02 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2020-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3092 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/050/02 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego 
ul. Szymanowskiego 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-07-18 10:58:18 
romjac 
6 
2018-12-17 15:29:18 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2017-01-01
2020-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3095 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/024/07 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Kolejowej 
ul. Kolejowa 
na odc. od ul. Klaudyny Potockiej do ul. G▒siorowskich 
nadzˇr nad realizacj▒ projektu 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-18 13:11:28 
romjac 
6 
2019-01-16 12:49:06 
planowane inwestycje ZDM 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3102 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/041/02 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa k│adki pieszo-rowerowej nad rzek▒ Wart▒ oraz Cybin▒ pomiŕdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 
 
pomiŕdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 
prace projektowe, roboty 
2016-02-05 10:52:35 
2018-12-17 19:25:45 
romjac 
7 
2019-01-16 13:11:25 
remonty ze Ârodkˇw celowych RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3189 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
 
Grunwald Pˇ│noc 
remont chodnika w ul. Poranek na odc. od przejÂcia przy bloku o numerze 19 (przy │uku) do ul. Marceli˝skiej, po stronie pˇ│nocnej 
ul. Poranek 
na odc. od przejÂcia przy bloku nr 19 (przy │uku) do ul. Marceli˝skiej, po stronie pˇ│nocnej 
remont chodnika 
2016-02-18 11:37:57 
2018-12-17 19:25:18 
romjac 
5 
2019-01-16 13:54:57 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3195 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
60016-6050-2742-05601 ZDM/P/056/01 
Fabianowo-Kotowo 
Budowa ul. Rady˝skiej wraz z oÂwietleniem i odwodnieniem 
ul. Rady˝ska 
na odc. od ul. Kowalewickiej do bez przejazdu 
projekt i budowa drogi 
2016-02-18 11:59:34 
2018-10-10 13:39:50 
romjac 
11 
2018-11-21 10:54:56 
remonty ze Ârodkˇw celowych RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3217 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
 
Gˇrczyn 
remont chodnika w ul. Krauthoffera na odc. od ul. Dmowskiego do ul. Gˇreckiej, po stronie po│udniowej (Os. Gˇrczyn) 
ul. Krauthoffera 
na odc. od ul. Dmowskiego do ul. Gˇreckiej, po stronie po│udniowej 
remont chodnika 
2016-02-18 13:04:05 
2018-12-17 19:21:18 
romjac 
4 
2019-01-16 14:14:34 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2018-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3225 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
60015-6050-1207-05201ZDM/P/052 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa drogi rowerowej wzd│u┐ ul. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacj▒ Âwietln▒ na skrzy┐owaniu ulic Grunwaldzkiej i Žniadeckich 
ul. Grunwaldzka 
na odc. od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej 
wykonanie dokumentacji, roboty 
2016-02-18 13:24:22 
2018-12-18 13:47:20 
romjac 
13 
2019-01-16 14:18:45 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-19
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3254 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
wykonanie projektu budowy drˇg ul. Dobrowita - na odc. od skrzy┐owania z ul. Leszka do skrzy┐owania z ul. Sŕdziwoja (Os. Antoninek-Z-K) 
ul. Dobrowita 
na odc. od skrzy┐owania z ul. Leszka do skrzy┐owania z ul. Sŕdziwoja; rys. nr 5 
budowa w zakresie jezdni i chodnikˇw (chodnik jednostronny lub pieszojezdnia) wraz z odwodnieniem, oÂwietlenie istniej▒ce 
2016-02-19 13:57:49 
2018-12-17 19:24:17 
romjac 
5 
2019-01-17 14:29:05 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-19
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3255 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056/03 TBU.220.0020.NM.2016 (Wydzia│ ZN) 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
budowa drogi w ul. Dobrochny na odc. od ul. Žw. Kingi do ul. Žwiŕtochny wraz z odwodnieniem, w zakresie jezdni i chodnikˇw (Os. Antoninek-Z-K) 
ul. Dobrochny 
na odc. od ul. Žw. Kingi do ul. Žwiŕtochny; rys. nr 6 
budowa w zakresie jezdni i chodnikˇw wraz z odwodnieniem 
2016-02-19 13:58:53 
2018-12-17 19:23:15 
romjac 
10 
2019-01-17 14:58:01 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-19
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3256 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056/03 (Wydzia│ ZN) 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
budowa drogi w ul. Žwiŕtochny na odc. od ul. W│adymira do ul. Žw. Kingi bez oÂwietlenia, wraz z odwodnieniem (Os. Antoninek-Z-K) 
ul. Žwiŕtochny 
na odc. od ul. W│adymira do ul. Žw. Kingi; rys. nr 7 
budowa w zakresie jezdni i chodnikˇw bez oÂwietlenia wraz z odwodnieniem 
2016-02-19 14:00:09 
2018-12-17 19:22:07 
romjac 
8 
2019-01-17 15:00:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-19
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3257 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056/03 (Wydzia│ ZN) 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
budowa drogi w ul. W│adymira na odc. od ul. Bo┐eny do ul. Âw. Kingi w zakresie jezdni i chodnikˇw wraz z odwodnieniem, bez oÂwietlenia (Os. Antoninek-Z-K) 
ul. W│adymira 
na odc. od ul. Bo┐eny do ul. Âw. Kingi; rys. nr 8 
budowa w zakresie jezdni i chodnikˇw, bez oÂwietlenia 
2016-02-19 14:01:23 
2018-12-17 19:22:27 
romjac 
8 
2019-01-17 15:02:46 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-19
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3258 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056-03 TBU.220.0026.NM.2016 (Wydzia│ ZN) 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
Budowa ul. Mi│owita (zadanie wycofane) 
ul. Mi│owita 
na odc. od nowej nawierzchni (przy posesjach o adresach Mi│owita 2,4) do ulicy Leszka; rys. nr 9 
budowa w zakresie jezdni i chodnikˇw wraz z odwodnieniem, bez oÂwietlenia, chodnik jednostronny po stronie po│udniowej (po stronie posesji) 
2016-02-19 14:02:35 
2018-12-18 14:08:01 
romjac 
8 
2019-01-18 08:32:03 
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-22
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3279 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
Žwierczewo 
budowa pieszojezdni w ul. Stefa˝skiego (na odc. ul. Buczka do ul. Kwiatkowskiego) o szerokoÂci 5,00 m i d│ugoÂci ok. 300 m 
ul. Stefa˝skiego 
na odc. od ul. Buczka do ul. Kwiatkowskiego 
budowa pieszojezdni z odwodnieniem powierzchniowym kostka pozbruk eko d│. 300,0x5,0. Rada proponuje wykonaŠ jedn▒ dokumentacjŕ dla ul. Stefa˝skiego oraz ul. Kwiatkowskiego 
2016-02-22 09:08:59 
2016-11-25 12:42:14 
romjac 
4 
2016-12-14 13:18:30 
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-22
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3282 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
Žwierczewo 
budowa jezdni o szerokoÂci 4,5 m z progiem zwalniaj▒cym w ul. Kwiatkowskiego (na odc. Stefa˝skiego - Burszty), budowa skrzy┐owania ul. Kwiatkowskiego/Burszty 
ul. Kwiatkowskiego 
odc. od ul. Stefa˝skiego do ul. Burszty 
budowa jezdni z powierzchniowym odwodnieniem Kostka pozbruk eko wraz z budow▒ 1 progu zwalniaj▒cego 151,0x4,5=679,5m2 
2016-02-22 09:29:03 
2016-11-25 12:42:14 
romjac 
5 
2016-12-28 14:34:28 
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-22
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3283 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
inwestycje ze Ârodkˇw 2016-2019 RO 
Žwierczewo 
budowa chodnika o szerokoÂci 2,00 m w ul. Ko││▒taja (odc. Opolska-Winiarskiego)  
ul. Ko││▒taja 
odc. ul. Opolska do ul. Winiarskiego 
budowa chodnika z kostki pozbruk 250,0x2,0=500,0m2 
2016-02-22 09:31:06 
2016-11-25 12:42:14 
romjac 
4 
2016-12-28 14:40:32 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-25
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3327 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
Podolany 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Na│ŕczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubie˝skiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
ul. Na│ŕczowska 
Etap na odc. ul. Krynicka - ul. Iwonicka  
przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
2016-02-25 14:28:30 
2018-12-17 19:30:28 
romjac 
5 
2019-01-18 08:34:21 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-25
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
3328 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
OCZEKUJíCE 
Podolany 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Na│ŕczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubie˝skiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
ul. Na│ŕczowska 
Etap na odc. ul. Iwonicka - ul. Kartuska  
przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
2016-02-25 14:29:36 
2018-12-17 19:31:02 
romjac 
6 
2019-01-18 08:36:18 
             
od 1  (308-liczba znalezionych zada˝)

czas dostŕpu do bazy: 15.997657 sec