pokaż opis zmiany
08.05.2014 - grupa warstw: Warstwy Wydziału Komunikacji. Rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Komunikacji
Powstała grupa warstw "Wydział Komunikacji"
z warstwą "[] Stacje kontroli pojazdów"
podgrupą "Ośrodki szkolenia kierowców"
zawierającą warstwy
"[] Pomieszczenia biurowe"
"[] Sale wykładowe"
"[] Place manewrowe".

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Komunikacji
zmiana dotycząca grupy warstw: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacjnych