pokaż opis zmiany
11.03.2013 - usprawnienie usługi: Decyzje WUiA na terenie całego miasta.
-dodano możliwość wyświetlenia wszystkich decyzji na terenie całego miasta
-ujednolicono wyświetlanie dat w formacie DD-MM-YYYY
-w wersji internetowej na mapie włączono domyślnie warstwę budynków.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA