pokaż opis zmiany
28.10.2013 - usprawnienie usługi: Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ograniczono grupowanie decyzji do rodzaju, nr, daty oraz przedmiotu podania/decyzji. Pozostałe informacje są przedstawiane w tabeli po przecinku.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.