pokaż opis zmiany
07.09.2018 - usługa: Nowa wersja wykazów adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych. W związku z zaprzestaniem publikacji danych w Internecie w bazie PostgreSql przeniesiono usługę do bazy ORACLE. Stara wersja raportu będzie publikowana do czasu przejęcia wszystkich funkcjonalności do nowej wersji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle