pokaż opis zmiany
28.04.2016 - usprawnienie usługi: Przepięcie automatów biletowych z bazy danych postgres na Oracle. Warstwa automatów biletowych w przeglądarce oraz wszystkie usługi wyświetlania i administracyjne zostały przepięte na bazę Oracle.
Biletomaty. 
zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca usługi: Wykaz zmian dotyczących przenoszenia usług z bazy MySql, Postgres do bazy Oracle
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 28.04.2016 warstwy: [] automaty biletowe
obecnie zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe