pokaż opis zmiany
12.03.2020 - usprawnienie usługi: kolizje obiektów geometrycznych koordynacji. W kolizjach koordynacji inwestycji i remontów obok raportowania inwestycji podpiętych do tych samych odcinków ulic dodano raportowanie wynikające ze wzajemnego przecięcia obiektów geometrycznych podpiętych do utrudnień. W przypadku obiektów liniowych i punktowych przyjęto bufor przeszukiwania równy 12m. W przypadku dużych obiektów geometrycznych (np. duże uzgodnienia ZUD) obliczenie kolizji może trwać nawet kilkanaście sekund.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz