pokaż opis zmiany
03.01.2019 - usprawnienie usługi: liczba mieszkańców w okręgach wyborczych do rad Osiedli. Dodano wykaz współrzędnych okręgu i obliczenie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, uprawnionych do głosowania w okręgach wyborczych do rad Osiedli.
Podobne obliczenie liczby mieszkańców zostanie wykonane na obwodach wyborczych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych