styl: standard wydruk
 Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.        Powrót do strony głównej


na podstawie danych z dnia 09-08-2019

wskaż lokalizację
podaj numery działek (do 20)lub adreslub całe miasto