pokaż opis zmiany
05.02.2020 - usługa: Informacja mailowa o zmianach w geometrii utrudnienień. Powstała usługa badająca w trybie dziennym zmiany w tabelach zawierajacych kolumny geometryczne a związanych z koordynacją utrudnień w ruchu. Każda zmiana w geometrii utrudnień jest awizowana na drodze mailowej pracownikom PIM. Korespondencja zawiera informacje niezbedne dla łatwej lokalizacji utrudnienia.
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz