styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
    Osiedla, obszary, ulice ? ?-8 4
    Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ? ?-1 4224
    Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ? ?-1 1
    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ? ?-2 2
    Warstwy robocze użytkownika ? ?-6 3
    ZDM ? ?-0 5
    WMS Plany historyczne ? ?-1 7
    Ewidencja Gruntów ? ?-17 8
    Zabytki ? ?-8 9
    Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby ? ?-5 10
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ? ?-3 11
    Planowanie przestrzenne ? ?-13 12
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ? ?-6 13
    Ochrona Środowiska ? ?-14 14
    WUiA ? ?-12 15
    Wydział Podatków i Opłat ? ?-4 16
    PINB ? ?-3 17
    Hydrografia ? ?-2 19
    WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000 WODGIK ? ?-1 20
    WMS Mapa Podziału Hydrograficznego Polski ? ?-0 21
    Lasy i gospodarstwa rolne ? ?-3 22
    Strefy lotnisk ? ?-1 23
    Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa ? ?-9 24
    Urząd Statystyczny ? ?-2 25
    Izba Skarbowa ? ?-1 26
    Sanepid ? ?-0 5856
    Sanepid - powiat poznański ? ?-0 6231
    Rejony, rewiry, obwody urzędowe ? ?-1 28
    Zwroty nieruchomości ? ?-3 4759
    ZGiKM GEOPOZ ? ?-3 30
    Rynek Nieruchomosci ? ?-1 124
    Wydział Gospodarki Nieruchomosciami ? ?-8 31
    Wydział Gospodarki Komunalnej ? ?-2 32
    Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ? ?-0 33
    Dzierżawy i użytkowanie bezumowne ? ?-3 34
    Wydział Rozwoju Miasta ? ?-3 35
    Biuro Obsługi Inwestorów ? ?-1 36
    Specjalna strefa ekonomiczna ? ?-0 37
    Wydział Sportu ? ?-1 38
    Koordynacja - planowane inwestycje i remonty ? ?-5 4253
    Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM) ? ?-6 4747
    Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych ? ?-5 7506
    Ograniczenia w ruchu ? ?-4 4731
    Mapa rowerowa (w trakcie tworzenia) ? ?-1 4881
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ? ?-7 40
    Zdjęcia lotnicze ? ?-4 41
    Sytuacja ? ?-4 42
    Numeracja porządkowa nieruchomości ? ?-11 43
    Obiekty połączone z budynkiem ? ?-0 3512
    Obiekty połączone z adresem ? ?-1 44
    Mapa akustyczna WMS ? ?-6 46
    Obiekty użytecznosci publicznej ? ?-8 47
    Opieka zdrowotna ? ?-1 48
    Uzbrojenie podziemne ? ?-6 49
    Statystyka ? ?-0 50
    Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacjnych ? ?-2 51
    Cmentarze komunalne, parafialne ? ?-12 176
    Zarząd Transportu Miejskiego ? ?-12 52
    Inne ? ?-7 53
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ