styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Wydział Gospodarki Komunalnej(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-2 32
       Jednostki organizacyjne ? ?-0 135
       Nieczystości ciekłe ? ?-2 134


grupa warstw: Wydział Gospodarki Komunalnej (32)

zmiany dotyczące grupy warstw Wydział Gospodarki Komunalnej:
zmiana SIP z 2014-10-02 00:00:00 nr 1415 - grupa warstw - Jednostki organizacyjne w WGIKM
zmiana SIP z 2017-03-02 00:00:00 nr 1735 - grupa warstw - zbiorniki bezodpływowe w Internecie
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Zbiorniki bezodpływowe
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ